Hoppa till innehåll

Gediget engagemang

Snart kommer jag att ha träffat i stort sett alla som kommer att ingå i den gemensamma organisationen från första januari nästa år det vill säga vårt nya samlade Verksamhetsstöd – VS.

Besöken på de olika avdelningarna inom GVS och med verksamhetsstödet på skolorna inleddes i våras och avslutas under hösten. Det är mycket givande åtminstone för mig.

Ibland träffar jag någon av de omkring 1 100 anställda inom VS i hissen, trappan eller runtom på campus. Jag uppskattar verkligen de tankar och synpunkter som ni delar med er av. Det är stärkande med allt det gedigna engagemang som finns i organisationen och förväntningar på att utkomsten av detta arbete som vi alla gör blir något riktigt bra som gagnar KTH:s utveckling och konkurrenskraft på kort och lång sikt.

En sak, av många givetvis, som blir allt tydligare under arbetets gång är hur viktigt det är att man lär känna och får möta den verksamhet man ska stödja och vice versa. Då ökar såväl förståelse för varandras områden som den samlade kompetensen. Bra och väl fungerande kontaktytor mellan utbildning, forskning och stödverksamheten är helt avgörande för att hitta gemensamma och effektiva arbetssätt.

Under hösten kommer vi prioritera och göra olika vägval som innebär att vi bland annat kommer leverera förbättringar till exempel när det rör systemutveckling och digitala tjänster.

Så fort vi mejslat fram bra lösningar kommer vi att sätta till de resurser som krävs, genomföra och kommunicera dem.

Vi ses!