Hoppa till innehåll

Inspirerande med nya perspektiv

Häromveckan blev det återigen tydligt för mig vilken tillgång bredden i vår verksamhet och närvaron i olika delar av Stockholmsregionen är för KTH. Jag blev också påmind om hur viktigt det är att vi i verksamhetsstödet kan spegla denna mångfald och situationsanpassa vårt stöd för att ytterligare förbättra villkoren för KTH:s samlade verksamhet.

Anledningen till reflektionen var ett besök från Danmark inklusive Färöarna och Grönland- ett tiotal universitetsdirektörer var på studieresa i Sverige. Prefekt Magnus Wiktorsson på Campus Södertälje och prefekterna Cecilia Williams och Peter Savolainen med flera medarbetare på Scilifelab tog sig tid att guida oss och föra dialog om olika gemensamma frågor som det danska besöket var intresserade av. Tack för det!

Det är inte utan att man blir en stolt KTH:are när besökarna blir både imponerade och inspirerade.

En fråga som diskuterades var hur utbildning dimensioneras och lokaliseras. Där kan man konstatera att det danska universitets- och högskolesystemet förefaller vara mera detaljstyrt av politiska beslut än vårt.

I det svenska systemet är tilliten till lärosätena avseende utbildningsplanering och lokalisering relativt stor vid en jämförelse- vilket är något vi ska ta till vara och leva upp till.

De danska besökarna undrade bland annat över frågor som universitetetens koppling till arbetsmarknaden, hur vi arbetar med partnerskap och samverkan med företag och organisationer samt hur vi forskningsanknyter våra utbildningar med närhet till starka forskningsmiljöer.

Vi resonerade övergripande kring gemensamma utmaningar när det gäller verksamhetsstöd, hur man kan undanröja administrativa hinder för att ge stöd till forskning och utbildning på ett optimalt sätt. Den här typen av utbyten med kollegor är särskilt givande när man driver utvecklingsarbete.

Nu återstår knappt tre månader till dess att verksamhetsstödet samlas i en gemensam organisation och det kommer hela tiden upp förslag vad vi kan göra bättre tillsammans.
Ser fram emot en fortsatt inspirerad höst.