Hoppa till innehåll

Ett skyltfönster för verksamhetsstödet

Kärnan i ett friskt och fungerande verksamhetsstöd vid ett universitet är att rätt person med rätt kompetens gör rätt saker vid rätt tillfälle i syfte att stödja utbildning och forskning av hög kvalitet. Är det verkligen så enkelt, eller kanske snarare så svårt? Det ska jag återkommande diskutera och ventilera på denna plats.

Jag tror benhårt på dialog och kommunikation som vägen till förändring och utveckling. Det är ofta en framgångsfaktor när det gäller att få organisationer att röra på sig.

Helst skulle jag vilja gå runt och prata med alla på skolor, avdelningar och institutioner, men inser att det inte låter sig göras i vår stora organisation. Att blogga kan vara ett sätt att kommunicera men lika viktigt är då att du som läsare använder kommentarsfältet nedan för att det ska bli en dialog. Alla som vill kan komma med inspel, tankar och idéer och dessa tas tacksamt emot.

I bloggen kommer jag att spegla vad som händer inom verksamhetsstödet – alltid i nära samspel med utbildning och forskning. Bloggen blir något av ett skyltfönster för frågor som exempelvis inventeringen av verksamhetsstödet (som pågår just nu), den digitala arbetsmiljön eller förutsättningar för ett optimalt forskningsstöd. Men jag kommer inte bara att titta inåt utan även berätta om intressanta trender för verksamhetsstöd i vår omvärld och hur KTH står sig i den konkurrensen.

På återhörande!

4 reaktioner till “Ett skyltfönster för verksamhetsstödet”

 1. Tack för bloggen och allt arbete med detta! Här kommer två tankar om ev. sammanslagning av forskarutbildningsstöd:

  (1) Det talas en del om kartläggning av processer, vilket i praktiken sannolikt kommer involvera handläggare och administratörer längst ner i kedjan. Men att kartlägga de verktyg som dessa har att arbeta med (systemstöd) och strukturerna kring hur beslut fattas (delegationsordning) kan lätt glömmas. Det är svårt att enas om ett arbetssätt om man har olika verktyg och är låst i olika strukturer.

  (2) Ledningen av forskarutbildningsstöd på KTH som helhet kan behöva stärkas. Frågor kan tappas i kommunikationen mellan enheter, arbetsgrupper startas med projektledare nya i sakfrågan och kartläggning av processer skapas men resulterar inte alltid i lösningar. Om forskarutbildningsstödet ska drivas framåt med nuvarande mål hade det varit effektivt om en person var ansvarig för hela forskarutbildningsstödet på KTH.

  Jag tror det finns ett enormt potential för forskarutbildningsstödet att bli Ett, men det kan bli svårt att lösa genom arbetsgrupper och kartläggning av processer.

  Tack till läsaren!

  1. Tack för intressant kommentar! Vi tar det med oss i det fortsatta arbete.

 2. Intressant format med blogg – jag uppskattar att du kommunicerar på olika sätt när vi nu ska igenom en stor förändringsresa.

  Själv arbetar jag inom HR, och vill vara med och bidra till att stödet till cheferna inom våra institutioner utvecklas. Då behövs en nära kontakt med institutionerna, till exempel genom att institutionens HR-partner är med vid ledningsgruppsmöten. Jag hoppas att vi skapar utrymme för sådana typer av forum när den nya organisationen bildas.

 3. Ett bra initiativ att försöka skapa ett KTH. En organisation bör vara så platt som möjligt, dvs minimera antalet chefsnivåer. KTHs organisation skulle definitivt må bra av att skolorna inte duplicerar funktioner som kan, eller redan finns, centralt. Genom att flytta funktioner från skolorna till GVS blir organisationen plattare och rimligen effektivare. Exempel på funktioner som skulle kunna flyttas från skolorna till GVS är; personalavdelning, rättning av reseräkningar, servicecenter, samt hantering av post och paket. Exempel på vad som kan behövas lokalt på skolorna är t.ex. bokföring och visst vaktmästeri.

Kommentarer är stängda.