Hoppa till innehåll

Dialog är vägen fram

Vi är varandras arbetsmiljö. Det kan ibland låta som en klyscha, men är icke desto mindre sant och alltid relevant. Inte bara när vi interagerar och uttrycker oss utan kanske främst när vi samarbetar.

Vid varje större eller mindre förändringsarbete är både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön en avgörande fråga.

På KTH pågår arbetet mot ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd för fullt. Genom att verkligen tänka igenom risker och möjligheter garanteras i möjligare mån goda resultat. Oro och oklarheter motverkar både engagemang och förmågan att blicka framåt samt kapaciteten till förändring. Därför är nyckelord och avgörande ingredienser i processen, som jag ser det, dialog och samverkan på alla nivåer – inte minst med centrala samverkansgruppen och skolornas motsvarigheter.

Den enskilde medarbetaren är experten på just sitt område. Det gör det extra viktigt att jobba aktivt för att hålla dialoger och diskussionerna levande och dela med sig av sin respektive vardag och verklighet.

Den utvecklingsprocess som verksamhetsstödet är inne i berör inte alla lika mycket och kanske inte heller vid samma tillfälle. Det gör det också extra viktigt att dela med sig av tankar och erfarenheter. Andan är såvitt jag kan se väldigt god, uppmuntrande och hjälpsam.

Det bådar gott för vårt fortsatta arbete – att jobba aktivt i samverkan är vägen fram för utvecklingen av såväl verksamhetsstöd som arbetsmiljön generellt.