Hoppa till innehåll

Men först en rejäl semester

Vad händer i höst? Det är en fråga jag ofta fått på sistone när jag varit ute och träffat många av mina blivande medarbetare. Något som i sig varit såväl roligt som lärorikt.

Efter rektors beslut om programdirektivet är vi redo för nästa steg där vi kommer att fortsätta att sortera och prioritera under hösten. Förutom det grundarbete som ska göras i form av att revidera och anpassa arbetsordning och delegationsordning till den nya organisationen ska vi sätta igång med att fördjupa inom områden där vi redan nu ser tydliga behov efter den gjorda inventeringen. Parallellt med detta grundarbete ska vi komma igång med flera förändringar redan i höst. Det finns inga skäl att vänta.

Det kan vara områden där vi redan i dagsläget ser snabba möjligheter till utveckling och effektiviseringar som gagnar oss alla.

Säkerhet är ett exempel på område som vi kommer att ta tag i under hösten och bygga en organisation som matchar hela KTH:s säkerhetsbehov. Det är ett exempel på ett led i samgåendet av vårt verksamhetsstöd där det lokala och gemensamma ska samspela på ett effektivt och samordnat sätt.

I slutet av året fattar jag beslut om en treårig verksamhetsplan för verksamhetsstödet som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Den sista september 2026 ska programmet vara genomfört – lagom till KTH:s 200-års jubileum.

Men innan vi tar itu med denna dynamiska höst önskar jag alla en skön och avkopplande semester!