Skip to main content

Kurser i entreprenörskap med praktik på startup genom KTH-NOC Singapore

KTH erbjuder ett utbytesprogram inom entreprenörskap vid National University of Singapore som kallas KTH-NOC Singapore. Programmet ges under 24 veckor på vårterminen varje år och består av både praktikplats på start-up-företag i Singapore och kurser inom entreprenörskap på NUS Business School. Deltagande studenter klassas som utbytesstudenter och får hjälp med bland annat bostad. Ansökan görs varje år i mitten av maj.

Ansökan för KTH-NOC Singapore under vårterminen 2022

Deadline för utbyte vårterminen 2022 har passerat. Deadline för utbyte vårterminen 2023 är i maj 2022.

Det här är KTH-NOC Singapore

KTH-NOC Singapore är ett utbytesprogram som ges på vårterminen varje år. Det består av både praktikplats på ett start-up-företag i Singapore och kurser inom entreprenörskap på NUS Business School. Du som deltar i programmet får möjlighet att utbildas i entreprenörskap och tillämpa kunskaperna vid ett företag. Du får också möjlighet att bygga upp ett internationellt nätverk av studiekamrater och företagskontakter, samt leva och verka i ett pulserande land med ett dynamiskt företagsklimat. Programmet omfattar normalt 24 modular credits (MC) vilket motsvarar 36 hp och består fr o m VT20 av följande moduler:

  • Start-up Internship Programme 12 MC
  • Start-up Case Study and Analysis 8 MC
  • New Venture Creation 4 MC

Detaljerade kursbeskrivningar på webbplatsen för NUS Overseas Colleges

National University of Singapore (NUS)

NUS är ett av Asiens främsta universitet med undervisning och forskning i världsklass. Universitetet har omkring 30 000 studenter från över 100 olika länder och är beläget i utkanten av Singapore stad. KTH och NUS bedriver ett omfattande studentutbyte. NUS bedriver även ett motsvararande program på KTH, då studenter kommer hit för ett års företagspraktik och kurser.

Ta del av KTH-NOC Singapore

Då KTH-NOC Singapore ska genomföras tidigast i årskurs 4 riktar sig programmet främst till civilingenjörsstudenter. Sökande ska ha intresse för entreprenörskap och ska vara inställda på en termins utmanande studier och praktik. Det är studentens ansvar att, tillsammans med den internationella koordinatorn på skolan, säkerställa att utbytet passar in i studieplanen och att kurserna kan tillgodoräknas. Kontakta din internationella koordinator för avstämning innan du ansöker.

Om du tilldelas en utbytesplats vårterminen 2022 vid ett av KTHs utbytesuniversitet kan du INTE tilldelas plats vid KTH NOC Singapore för samma termin och avsäga dig din utbytesplats. Detta för att det då skulle få till följd att tilldelad vårterminsplats ej kan utnyttjas av annan student utan går till spillo. Däremot är utbyten genomförda tidigare terminer inget hinder för att tilldelas plats.

Inpireras av tidigare studenters berättelser

Informeras och inspireras av tidigare studenters erfarenheter av KTH-NOC Singapore genom att läsa deras reseberättelser.

August Åström 2020 (pdf 89 kB)

Josephine Berg (pdf 488 kB)

Paula Isacson (pdf 94 kB)

Ansökan

Ansökan görs online i KTHs ansökningsportal.

Till ansökan bifogas:

  • CV enligt NUS CV-mall (doc 68 kB)
  • Utdrag från LADOK på engelska
  • Intyg från programansvarig/internationell koordinator på din skola att KTH-NOC går att genomföra inom ramen för din utbildning

Observera att ovanstående dokument behöver laddas upp som ett samlat dokument i ansökningsportalen.

Urval sker vid KTH utifrån betyg i kombination med en intervju. Stor vikt läggs vid engagemang och arbetslivserfarenhet vid sidan av studierna i kombination med goda betyg. Sökande meddelas resultat om plats på programmet i början av juni och praktikplatsen fås under hösten.

Kontakt

Studieplanering och tillgodoräknande: Internationella koordinatorer på skola

Page responsible:Margareta Svedlund
Belongs to: Welcome to the Student web
Last changed: Nov 04, 2021