Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida ska kursansvarig eller examinator publicera kursanalyser med kursdata för en kursomgång. Detta regleras av ”Riktlinje om kursvärdering och kursanalys”. När kursanalysen har publicerats visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

* Kursdata har registrerats manuellt

2022

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2020

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2019

Kursplan A31P2D ( VT 2015 - VT 2019 )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2019-10-07

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Erik Wingquist

Erik Wingquist

81 *

APRO (6,0) P, F

100 % *

I år fokuserade vi på ett av de mest arketypiska stadsrummet, torget, och fem olika platser valdes ut som årskursen fick studera. Uppgiften var att utifrån analyser av torget presentera ett förslag på en ny gestaltning av platsen.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Ingen information tillagd

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2019-10-07

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2018

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2017

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Scroll to top