Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyzes with course data for a course offering. This is regulated by the “Guidelines on course evaluation and course analysis”. When the course analysis has been published, the course data, the course memo and course syllabus are displayed.

Prospective, current and former students can take part of the information to help with course selection, or to follow up their own participation. Teachers, course coordinators, examiners etc. can use the page as a support in course development.

* Course data has been registered manually

2022

Course syllabus AG1812 ( Spring 2022 - )

No course memo added

Course analysis: 21/06/2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Cecilia Håkansson, Linus Hasselström

Cecilia Håkansson

64

INL2 (1,5) P, F

TEN2 (2,5) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN2 (1,5) P, F

ÖVN3 (2,0) A, B, C, D, E, FX, F

0 %

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

6/21/2022

Last time changed

No changes since first published.

2021

Course syllabus AG1812 ( Spring 2020 - Autumn 2021 )

Course memo AG1812 Spring 2021-1

Course analysis: 12/08/2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Cecilia Håkansson

Cecilia Håkansson

69

INL2 (1,5) P, F

TEN2 (2,5) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN2 (1,5) P, F

ÖVN3 (2,0) A, B, C, D, E, FX, F

88 % *

FEK-momentet har nu fungerat bra tre år i rad. Inga förändringar av upplägget har gjorts. Samtliga pass var på 2h då det var möjligt att genomföra detta år (fungerade med schemaläggning). Instruktionerna och, betygskriterierna för den individuella uppgiften i MAF har uppdaterats. Hemtentamen har införts för MEK till följd av Corona. Studenternas respons till hemtentamen har varit mycket positiv. Detta då fokusen blivit större på lärande och mindre på utantill kunskap. Baserat på upplägget av kursen, mycket analys, reflektion, och diskussion, faller det sig även naturligt att ha en examination baserat på essayfrågor. Därav planeras att behålla hemtentamen, istället för salstentamen, även efter Corona. All undervisning har skett via Zoom. Studenter och lärare tycker att det fungerat mkt bra. En anledning till att det fungerat bra kan vara att studenterna redan känner varandra. Vilket gör att studenterna rent generellt känt sig bekväma med breakout rooms, presentationer, ställa frågor inför klassen osv. Således upplever lärarna att Zoom inte har påverkat lärandet i någon större utsträckning under denna kursomgång.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

8/12/2021

Last time changed

8/12/2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

x

2020

Course syllabus AG1812 ( Spring 2020 - Autumn 2021 )

Course memo AG1812 Spring 2020-1

Course analysis: 19/05/2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Hanna Eggestrand

Cecilia Håkansson

70 *

INL2 (1,5) P, F

TEN2 (2,5) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN2 (1,5) P, F

ÖVN3 (2,0) A, B, C, D, E, FX, F

0.79 % *

Vissa förändringar har gjorts inom ramen för MEK. Redovisningen av grupparbetet har tidigare genomförts i tvärgruppsformat med diskussion, men utformades i år alltså som en mer klassisk presentation följt av opponering. Förändringen gjordes för att ge studenterna möjlighet att träna på att redovisa inför grupp, då detta format på senare tid tycks ha utgått från många andra kurser. Återgången till det klassiska formatet tycks ha varit uppskattat och bedöms ha fungerat väl. Även de texter som analyserades inom ramen för grupparbetet uppdaterades inför årets kursomgång, vilket tycks ha varit lyckat. Även formatet för salstentamen har till viss del uppdaterats. Nytt för i år var dock att tentafrågorna var uppdelade i förhållande till de lärandemål som examinerades, och att en viss andel rätt *per lärandemål* krävdes för godkänt. På tentans del 1 examinerades lärandemål 1-3 och på del 2 högre betyg för lärandemål 2-3 (en essäfråga per lärandemål). Inga stödanteckningar tilläts i år. I linje med förra årets erfarenhet tycktes tentans omfattning mer lagom än längre tillbaka.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

No information inserted

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

5/19/2020

Last time changed

No changes since first published.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2018

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2017

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

Scroll to top