Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

Period 3 ( Start date 17 Jan 2023, English )

Kursplan AK2040 ( HT 2022 - HT 2023 )Kurs-PM AK2040 VT 2023-61094Kursanalys: 2023-04-21
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Henrik Lundvall

Till Grüne-Yanoff

0

PRO1 (3.0) P, F

SEM1 (1.5) P, F

TEN1 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

0 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2023-04-21

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2022

Period 1 ( Start date 29/08/2022, English )

Kursplan AK2040 ( HT 2022 - HT 2023 )Kurs-PM AK2040 HT 2022-51350Kursanalys: 2022-11-21
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Henrik Lundvall

Till Grüne-Yanoff

0

PRO1 (3.0) P, F

SEM1 (1.5) P, F

TEN1 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

0 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2022-11-21

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

Period 3 ( Start date 18/01/2022, English )

Kursplan AK2040 ( HT 2020 - VT 2022 )Kurs-PM AK2040 Spring 2022-60045Kursanalys: 2022-05-02
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Henrik Lundvall

Till Grüne-Yanoff

33

PRO1 (3.0) P, F

SEM1 (1.5) P, F

TEN1 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

0 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-05-02

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2021

Period 1 ( Start date 30/08/2021, English )

Kursplan AK2040 ( HT 2020 - VT 2022 )Kurs-PM AK2040 Autumn 2021-50074Kursanalys: 2021-12-24
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Henrik Lundvall

Till Grüne-Yanoff

102

PRO1 (3.0) P, F

SEM1 (1.5) P, F

TEN1 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

0 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-12-24

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

Period 3 ( Start date 18/01/2021, English )

Kursplan AK2040 ( HT 2020 - VT 2022 )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2021-05-12
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Johan Berg

Till Grüne-Yanoff

22

PRO1 (3.0) P, F

SEM1 (1.5) P, F

TEN1 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

72.7 % *

No particular changes from period 1.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-05-12

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

Period 1 ( Start date 24/08/2020, English )

Kursplan AK2040 ( HT 2020 - VT 2022 )Kurs-PM AK2040 HT 2020-50813Kursanalys: 2020-12-04
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Johan Berg

Till Grüne-Yanoff

78

PRO1 (3.0) P, F

SEM1 (1.5) P, F

TEN1 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

70.5 % *

Video lectures, online seminars, online exam.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-12-04

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

Period 2 ( Start date 15/01/2020, English )

Kursplan AK2040 ( HT 2019 - VT 2020 )Kurs-PM AK2040 VT 2020-60140Kursanalys: 2020-05-13
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Johan Berg

Till Grüne-Yanoff

19

PRO1 (3.0) P, F

SEM1 (1.5) P, F

TEN1 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

0 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-05-13

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

Period 2 ( Start date 26/08/2019, English )

Kursplan AK2040 ( HT 2019 - VT 2020 )Kurs-PM AK2040 HT 2019-51551Kursanalys: 2019-12-19
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Johan Berg

Till Grüne-Yanoff

72 *

PRO1 (3.0) P, F

SEM1 (1.5) P, F

TEN1 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

77 % *

New course memo for the period. Comment: passing rate based on exam, see analysis.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2019-12-19

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering