Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

VT 2023-60846 ( Startdatum 2023-01-17, Svenska )

Kursplan BB103X ( VT 2021 - )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2024-01-04
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Cristina Al-Khalili Szigyarto

Per-Åke Nygren

70

XUPP (15) P, F

0 %

Inför nästa kursomgång kommer följande förändringar att genomföras: • Informationen och kommunikation med studenter och handledare om kursinnehåll, lärandekativiteter behöver förtydligas och förbättras. • Studentbemötande behöver diskuteras och ses över. • CANVAS strukturen skall revideras för att förtydliga kursstrukturen, modulerna och projektvalen. • Arbetsprocessen mellan kursansvarig, temakoordinatorer och handledare behöver stärkas. • Projektutbudet skall utformas så att den är representativ för bioteknikens området. • Undervisning om professionell skrivande behöver tidigareläggas så att det synkroniseras bättre med när studenterna börjar skriva rapporten.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2024-01-04

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2022

VT 2022-60007 ( Startdatum 2022-01-18, Svenska )

Kursplan BB103X ( VT 2021 - )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2023-05-18
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Cristina Al-Khalili Szigyarto

Per-Åke Nygren

55

XUPP (15) P, F

98.2 %

Inför nästa kursomgång kommer följande förändringar att genomföras: (1) Informationen om lärandemålen och projektarbetet behöver förtydligas (genus skillnad i upplevelsen). Detta görs under introduktionsföreläsningen och med uppdatering av informationen i CANVAS; (2) Möjlighet till varierande lärande aktiviteter behöver utökas; (3) Kursinformationen i CANVAS kommer behöver omstruktureras (4) Projektval processen skall struktureras om och underlättas samt att studenter skall få möjlighet att hitta egna projekt. Information om vilka krav sätts på en extern kurs behöver formuleras; (5) Projektutbudet är fortfarande begränsad och studenterna missar möjligheten att lära sig om bioteknikens bredd. Prefekter kommer att involveras i insamling av projekt och rekrytering av handledare; (6) Undervisning om professionell skrivande behöver tidigareläggas så att det synkroniseras bättre med när studenterna faktiskt börjar skriva rapporten; (7) Förtydliga de två opponeringsuppgifterna med avseende på syfte och betydelse.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2023-05-18

Senaste ändrad

2024-02-20

Kommentar till gjorda ändringar

Uppdaterad

2021

VT 2021-2 ( Startdatum 2021-01-18, Svenska ) , VT 2021-1 ( Startdatum 2021-01-18, Svenska )

Kursplan BB103X ( VT 2021 - )Inget kurs-PM tillagtInget kurs-PM tillagtKursanalys: 2022-02-17
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Cristina Al-Khalili Szigyarto

Per-Åke Nygren

59

XUPP (15) P, F

98.3 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-02-17

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

VT 2020-1 ( Startdatum 2020-01-15, Svenska )

Kursplan BB103X ( VT 2019 - HT 2020 )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2022-02-17
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Cristina Al-Khalili Szigyarto

Per-Åke Nygren

57

XUPP (15) P, F

93 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-02-17

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.