Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

Kursplan CH2001 ( VT 2023 - VT 2024 )

Kurs-PM CH2001 Spring 2023-61686

Kursanalys: 2023-05-16

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Andrea Eriksson

Andrea Eriksson

21 *

RED1 (3.5) P, F

RED2 (4.0) P, F

95 % *

No major changes has been made since the last course offering as the student were content in previous course rounds.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2023-05-03

Senaste ändrad

2023-05-16

Kommentar till gjorda ändringar

Final version of course analysis

2022

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Kursplan CH2001 ( HT 2019 - HT 2022 )

Kurs-PM CH2001 Autumn 2021-52059

Kursanalys: 2022-08-16

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Andrea Eriksson

Andrea Eriksson

9

RED1 (3.5) P, F

RED2 (4.0) P, F

0 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2022-08-16

Senaste ändrad

2022-08-16

Kommentar till gjorda ändringar

Ändring kursledare

2020

Kursplan CH2001 ( HT 2019 - HT 2022 )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2022-08-16

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Andrea Eriksson

Andrea Eriksson

15

RED1 (3.5) P, F

RED2 (4.0) P, F

33.3 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2022-08-16

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

Kursplan CH2001 ( HT 2019 - HT 2022 )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2020-04-02

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Andrea Eriksson

Andrea Eriksson

7

RED1 (3,5) P, F

RED2 (4,0) P, F

100 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2020-04-02

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

Scroll to top