Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyzes with course data for a course offering. This is regulated by the “Guidelines on course evaluation and course analysis”. When the course analysis has been published, the course data, the course memo and course syllabus are displayed.

Prospective, current and former students can take part of the information to help with course selection, or to follow up their own participation. Teachers, course coordinators, examiners etc. can use the page as a support in course development.

* Course data has been registered manually

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

Course syllabus DD152X ( Spring 2021 - )

No course memo added

Course analysis: 11/05/2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Joakim Gustafsson

Olov Engwall, Jonas Beskow, Joakim Gustafsson

55

XUPP (15) P, F

94.5 % *

Kursen genomfördes helt som distanskurs, med samtliga möten, handledningstillfällen och redovisningar via zoom. Förändringen föranleddes av pandemin, men utfallet, i form av uppslutning vid kurstillfällen, kontakt mellan studenter och handledare samt examinationsgrad var mycket positivt och det digitala formatet kommer att permanentas. Upplägget med peer coachning, där varje grupp följer två andra grupper under hela projektet och kommenterar och stöttar vidareutvecklades.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

5/11/2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2019

Course syllabus DD152X ( Spring 2019 - Autumn 2020 )

Course memo DD152X Spring 2019-1

Course analysis: 05/02/2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Joakim Gustafsson

Joakim Gustafsson

63

XUPP (15) P, F

95 % *

• Ett försök genomfördes att tillsammans med företag och andra tidigare uppdragsgivare definiera färdiga uppgifter med relevans inom datateknik och industriell ekonomi • Istället för grupphandledningsmöten med flera projektgrupper tillsammans handledaren genomfördes rena kamratåterkopplingsmöten, under vilka de olika grupperna diskuterade sina arbeten med varandra, kompletterat med efterföljande schemalagda separata möten mellan handledaren och varje separat grupp. • Den vägledande beskrivningen i Canvas kompletterades med ytterligare material gällande bl.a. vad som utgör lämpliga uppgifter för ett kandidatarbete.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

2/5/2020

Last time changed

No changes since first published.

2018

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2017

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

Scroll to top