Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida ska kursansvarig eller examinator publicera kursanalyser med kursdata för en kursomgång. Detta regleras av ”Riktlinje om kursvärdering och kursanalys”. När kursanalysen har publicerats visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

* Kursdata har registrerats manuellt

2022

Kursplan DD152X ( VT 2021 - )

Kurs-PM DD152X VT 2022-1

Kursanalys: 2022-07-07

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Joakim Gustafsson

Olov Engwall, Jonas Beskow, Joakim Gustafsson

59

XUPP (15) P, F

84.7 % *

Anpassningar till digitala handledningsmöten.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2022-07-07

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2021

Kursplan DD152X ( VT 2021 - )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2022-05-11

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Joakim Gustafsson

Olov Engwall, Jonas Beskow, Joakim Gustafsson

55

XUPP (15) P, F

94.5 % *

Kursen genomfördes helt som distanskurs, med samtliga möten, handledningstillfällen och redovisningar via zoom. Förändringen föranleddes av pandemin, men utfallet, i form av uppslutning vid kurstillfällen, kontakt mellan studenter och handledare samt examinationsgrad var mycket positivt och det digitala formatet kommer att permanentas. Upplägget med peer coachning, där varje grupp följer två andra grupper under hela projektet och kommenterar och stöttar vidareutvecklades.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2022-05-11

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2019

Kursplan DD152X ( VT 2019 - HT 2020 )

Kurs-PM DD152X VT 2019-1

Kursanalys: 2020-02-05

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Joakim Gustafsson

Joakim Gustafsson

63

XUPP (15) P, F

95 % *

• Ett försök genomfördes att tillsammans med företag och andra tidigare uppdragsgivare definiera färdiga uppgifter med relevans inom datateknik och industriell ekonomi • Istället för grupphandledningsmöten med flera projektgrupper tillsammans handledaren genomfördes rena kamratåterkopplingsmöten, under vilka de olika grupperna diskuterade sina arbeten med varandra, kompletterat med efterföljande schemalagda separata möten mellan handledaren och varje separat grupp. • Den vägledande beskrivningen i Canvas kompletterades med ytterligare material gällande bl.a. vad som utgör lämpliga uppgifter för ett kandidatarbete.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2020-02-05

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2018

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2017

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Scroll to top