Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

Course syllabus EL1010 ( Autumn 2021 - )

No course memo added

Course analysis: 13/09/2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Jonas Mårtensson

Jonas Mårtensson

191

LABD (0,5) P, F

LABE (1,5) P, F

LABF (2,0) P, F

TENB (2,0) A, B, C, D, E, FX, F

33.5 %

Ny kursansvarig lärare och examinator. Labbar görs till hälften hemma på egen dator (coronaförändring som permanentats). Examinationsgrad efter omtenta 60.2%.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

9/13/2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

Course syllabus EL1010 ( Autumn 2020 - Spring 2021 )

No course memo added

Course analysis: 18/02/2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Henrik Sandberg

Henrik Sandberg

232

LABA (1,0) P, F

LABB (2,0) P, F

LABC (2,0) P, F

TENA (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

69.8 % *

P.g.a. corona-anpassning (övergång till distansundervisning i huvudsak) genomfördes stora ändringar i samtliga moment: * Föreläsningar: Gavs i realtid över Zoom och spelades in. * Övningar: Spelades in i förväg och frågor togs över Zoom under schemalagd tid. * Räknestugor: Gavs över Zoom. * Lab1-2: Halva laborationen gavs fysiskt i mindre grupper, och halva laborationen fick studenterna göra själva i simulator. Testet inför Lab2 gjordes i förväg över Canvas, istället för på plats på papper. * Lab3: Redovisning över Zoom. * Tentamen: Inplanerad som salstenta men ändrades till zoomtenta p.g.a. skärpta corona-restriktioner. Enligt KTHs regelverk infördes också ett målrelaterat krav på de första tre uppgifterna. * Canvas: Canvassidan gjordes om helt och hållet, och organiserades efter kursveckor. Canvasquizar skapades för varje vecka.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

2/18/2021

Last time changed

No changes since first published.

2019

Course syllabus EL1010 ( Spring 2019 - Spring 2020 )

No course memo added

No course memo added

Course analysis: 13/02/2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Henrik Sandberg

Henrik Sandberg

213

LABA (1,0) P, F

LABB (2,0) P, F

LABC (2,0) P, F

TENA (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

60.1 % *

Jämfört med i fjol så har vi lagt till en extra föreläsning om kompensering i frekvensplanet (Föreläsning 6) för att bättre förbereda inför datorprojektet. Detta medför också att mer tid under Föreläsning 7 kan läggas på icke-minfassystem än under tidigare år.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

2/13/2020

Last time changed

No changes since first published.

2018

Course syllabus EL1010 ( Autumn 2016 - Autumn 2018 )

No course memo added

Course analysis: 23/10/2019

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Henrik Sandberg

Henrik Sandberg

230

LABA (1,0) P, F

LABB (2,0) P, F

LABC (2,0) P, F

TENA (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

66.1 %

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

10/23/2019

Last time changed

No changes since first published.

Scroll to top