Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2023

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2022

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Kursplan EL1010 ( HT 2021 - )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2022-09-13

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Jonas Mårtensson

Jonas Mårtensson

191

LABD (0,5) P, F

LABE (1,5) P, F

LABF (2,0) P, F

TENB (2,0) A, B, C, D, E, FX, F

33.5 %

Ny kursansvarig lärare och examinator. Labbar görs till hälften hemma på egen dator (coronaförändring som permanentats). Examinationsgrad efter omtenta 60.2%.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-09-13T09:43:13.592Z

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

Kursplan EL1010 ( HT 2020 - VT 2021 )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2021-02-18

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Henrik Sandberg

Henrik Sandberg

232

LABA (1,0) P, F

LABB (2,0) P, F

LABC (2,0) P, F

TENA (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

69.8 % *

P.g.a. corona-anpassning (övergång till distansundervisning i huvudsak) genomfördes stora ändringar i samtliga moment: * Föreläsningar: Gavs i realtid över Zoom och spelades in. * Övningar: Spelades in i förväg och frågor togs över Zoom under schemalagd tid. * Räknestugor: Gavs över Zoom. * Lab1-2: Halva laborationen gavs fysiskt i mindre grupper, och halva laborationen fick studenterna göra själva i simulator. Testet inför Lab2 gjordes i förväg över Canvas, istället för på plats på papper. * Lab3: Redovisning över Zoom. * Tentamen: Inplanerad som salstenta men ändrades till zoomtenta p.g.a. skärpta corona-restriktioner. Enligt KTHs regelverk infördes också ett målrelaterat krav på de första tre uppgifterna. * Canvas: Canvassidan gjordes om helt och hållet, och organiserades efter kursveckor. Canvasquizar skapades för varje vecka.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-02-18T13:31:10.86Z

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

Kursplan EL1010 ( VT 2019 - VT 2020 )

Inget kurs-PM tillagt

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2020-02-13

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Henrik Sandberg

Henrik Sandberg

213

LABA (1,0) P, F

LABB (2,0) P, F

LABC (2,0) P, F

TENA (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

60.1 % *

Jämfört med i fjol så har vi lagt till en extra föreläsning om kompensering i frekvensplanet (Föreläsning 6) för att bättre förbereda inför datorprojektet. Detta medför också att mer tid under Föreläsning 7 kan läggas på icke-minfassystem än under tidigare år.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-02-13T09:50:06.094Z

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2018

Kursplan EL1010 ( HT 2016 - HT 2018 )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2019-10-23

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Henrik Sandberg

Henrik Sandberg

230

LABA (1,0) P, F

LABB (2,0) P, F

LABC (2,0) P, F

TENA (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

66.1 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2019-10-23

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

Scroll to top