Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp

Kursen skall ge grundläggande förståelse om dynamiska system och kunskaper om matematiska metoder för analys och syntes av återkopplade system och design av regulatorer.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Målgrupp

Avsedd främst för civilingenjörsutbildning i farkostteknik och medicinsk teknik men öppen för alla program, under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, AEE, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, FOR, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, INE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, IPDE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, IPUB, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, IPUC, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, MRS, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, TEMA, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, TEMB, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 3, TEMC, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i farkostteknik, åk 3, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi, åk 3, PPUI, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, AEE, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, FOR, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, INE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, IPDE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, IPUB, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, IPUC, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, MRS, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, MTH, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, NEE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, PRM, Rekommenderad

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, SUE, Rekommenderad

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, SUT, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, TEMA, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, TEMB, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 3, TEMC, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik, åk 3, Obligatorisk

Masterprogram, ICT Innovation, åk 1, AUSM, Rekommenderad

Masterprogram, ICT Innovation, åk 1, AUSY, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, Rekommenderad

Perioder

P2 (6,0 hp)

Varaktighet

2024-10-28
2025-01-13

Studietakt

33%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51522

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Kontaktperson

Jonas Mårtensson

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan EL1010 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur återkoppling påverkar egenskaper för dynamiska system som stabilitet, snabbhet, känslighet och robusthet. Kursen innehåller analys och design av återkopplade system med avseende på dessa egenskaper. Speciellt studeras

 • grundläggande begrepp och problemställningar: Exempel på tillämpningar av reglerteknik i samhället, representation av dynamiska system, in- och utsignaler, differentialekvationsmodeller, Laplacetransform, överföringsfunktioner, blockschema, stegsvar, poler, nollställen, linjärisering och tillståndsmodeller
 • analys av återkopplade system: stabilitet, rotort, Nyquistkriteriet, Nyquist- och Bodediagram, snabbhet, felkoefficienter, känslighet och robusthet
 • design av reglersystem med en insignal och en utsignal: specifikationer, PID-regulatorer, kompensering i frekvensplanet, framkoppling, tidsfördröjningar, tillståndsåterkoppling, observatörer och polplacering
 • implementering: val av samplingstid, antialiasfilter och diskretisering av styrlagar
 • reglerteknisk terminologi på svenska och engelska.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • formulera grundläggande teori och definitioner av viktiga begrepp inom allmän reglerteknik
 • tillämpa analys- och designmetoder inom allmän reglerteknik

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i differentialekvationer och transformmetoder, 6 hp, motsvarande slutförd kurs SF1523/SF1633/SF1682/SF1683.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande. Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABD - Laboration, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • LABE - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LABF - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENB - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

 • EL1820 Modellering av dynamiska system
 • EL2620 Olinjär reglering
 • EL2520Reglerteknik fk
 • EL2421 Reglerteknik, projektkurs
 • EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem
 • EL2745 Principles of Wireless Sensor Networks
 • EL2700 Model Predictive Control
 • EL2800 Stochastic Control and Optimization

Kontaktperson

Jonas Mårtensson

Övergångsbestämmelser

Utgången modul LABA kan examineras med ny modul LABD

Utgången modul LABB kan examineras med ny modul LABE

Utgången modul LABC kan examineras med ny modul LABF

Utgången modul TENA kan examineras med ny modul TENB

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.