Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

HT 2023-50320 ( Startdatum 2023-08-28, Svenska )

Kursplan HI1024 ( HT 2020 - )Kurs-PM HI1024 HT 2023-50320Kursanalys: 2024-04-17
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Nicklas Brandefelt

Nicklas Brandefelt

122

LAB1 (2,0) P, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TENA (3,0) P, F

39.3 %

Till i år har vi fortsatt att förbättra övningsuppgifterna särskilt vad det gäller problemlösning. Laboration 3 hade blivit kortare med en lite mer avancerad datastruktur, tydligare instruktion med fler exempel. Introkursen hade gjorts om så att vi fokuserade mer på att förbereda för C och skippade javascript-exemplen.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2024-04-17

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2022

HT 2022-7 ( Startdatum 2022-08-29, Svenska )

Kursplan HI1024 ( HT 2020 - )Kurs-PM HI1024 HT 2022-50471Kursanalys: 2023-02-09
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Nicklas Brandefelt

Nicklas Brandefelt

114

LAB1 (2,0) P, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TENA (3,0) P, F

53.5 %

I år hade för första gången på ett antal år en plus-plus-grupp för de som redan behärskar programmeringen. Vi flyttade också övningarna så att de istället för att följa precis efter föreläsningen istället ligger precis innan nästa föreläsning. Detta för att studenterna ska hinna smälta materialet innan de ska få hjälp med övningsuppgifter och redovisa bonusuppgifter. Med anslutning till detta gick jag igenom alla övningsuppgifter och bytte ut en del och la till en del för att säkerställa att vi på ett bra sätt introducerar studenterna till alla de moment vi vill att de behärskar. Eftersom de hade mer tid mellan föreläsning och övning kunde jag också öka svårighetsgraden något på bonusuppgifterna.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2023-02-09

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2021

HT 2021-4 ( Startdatum 2021-08-30, Svenska )

Kursplan HI1024 ( HT 2020 - )Kurs-PM HI1024 HT 2021-50231Kursanalys: 2022-05-06
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Nicklas Brandefelt

Nicklas Brandefelt

115

LAB1 (2,0) P, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TENA (3,0) P, F

43.5 %

Vi behöll systemet med bonusuppgifter som redovisades för assistenter trots att vi nu var på plats igen. Också TENA som vi förra året gjorde till en digital hemtenta fick vara kvar som sådan.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-05-06

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

TIDAA ( Startdatum 2020-08-24, Svenska )

Kursplan HI1024 ( HT 2020 - )Kurs-PM HI1024 HT 2020-51455Kursanalys: 2021-04-26
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Nicklas Brandefelt

Nicklas Brandefelt

84

LAB1 (2,0) P, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TENA (3,0) P, F

51.2 %

Nytt för år var att föreläsningarna var via zoom, och övningarna sköttes av studentassistenter, detta pga corona. För att motivera studenterna att ligga i fas och att komma in till skolan på övningarna så infördes ett redovisningssystem av övningsuppgifter. Man fick vid nästa varje övningstillfälle innan andra timmen berätta om man gjort de utvalda uppgifterna. Assistenterna lottade sedan fram vilka som fick redovisa. Det var normalt tre assistenter och de flesta fick redovisa. Om man anmält tillräckligt många uppgifter slapp man första uppgiften på den praktiska tentan (TEN2). Under första timmen kunde man få hjälp med alla övningsuppgifter. Nytt för i år var också att vi synkat kursen noggrannare med parallellkursen. Vi hade också senarelagt sista redovisningstillfället av sista laborationen som ligger i början av p2. I år var laboration 3 något mindre än de senaste två åren. TENA var i år en flervals hemtentamen man gjorde i canvas.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-04-26

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

TIDAA ( Startdatum 2019-08-26, Svenska )

Kursplan HI1024 ( HT 2019 - VT 2020 )Kurs-PM HI1024 HT 2019-51198Kursanalys: 2020-05-25
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Nicklas Brandefelt

Nicklas Brandefelt

69

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

53.6 % *

Obs-from denna omgång anger vi godkända förstagångsregistrerade efter omtentan. Vi har bytt programmeringsmiljö till Visual studio Code och fullt ut gått över till att kompilera i terminal/powershell. Vi lade till ett extra redovisningstillfälle för lab1 och lab2 lite senare för att fånga upp de som behöver lite mer tid. Vi senarelade båda tillfällena att redovisa laboration 3. Det sista var nu fredagen i första veckan i p2. Laboration 3 var som förra året lite svårare men också lite kortare. Lab2 var i år lite svårare så att steget till lab3 blev mindre. Vi hade i år för första gången ett spår för de duktigaste som redan kunde programmera och hade lätt för matematiken (++gruppen). Dessa (det blev 6 stycken) gjorde först en nedbantad version av lab3 första veckan för att sedan göra en större och svårare uppgift istället för att följa laborationskursen.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-05-25

Senaste ändrad

2021-04-26

Kommentar till gjorda ändringar

Obs-from denna omgång anger vi godkända förstagångsregistrerade efter omtentan. Detta gör vi eftersom kth nu har gjort det möjligt att välja datum och jag tror det säger mer om hur kursen går än efter första omgången.

timel ( Startdatum 2019-10-28, Svenska )

Kursplan HI1024 ( HT 2019 - VT 2020 )Kurs-PM HI1024 HT 2019-50086Kursanalys: 2020-11-25
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Jonas Willén

Nicklas Brandefelt

25

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

8 %

Inge stora förrändringar

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-11-25

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2018

TIDAA ( Startdatum 2018-08-27, Svenska )

Kursplan HI1024 ( HT 2018 - VT 2019 )Kurs-PM HI1024 HT 2018-50624Kursanalys: 2018-11-16
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Nicklas Brandefelt

Nicklas Brandefelt

76 *

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

32 % *

Vi la till ett övningstillfälle och lade redovisningarna av lab3 senare. Sista redovisningen var nu direkt efter tentaveckan. Jag tryckte mer på att de skulle kompilera i terminalfönstret. Laboration 3 var ett snäpp svårare. Infomet HF1005 som går parallellt hade i år ett mer koncentrerat upplägg ca mitt under denna kurs. Vi lade in ett extra övningspass efter sista föreläsningen för att stödja labben. Vi hade ett extra pass för att testa tentasystemet.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2019-11-15

Senaste ändrad

2019-11-15

Kommentar till gjorda ändringar

Lagt till pm. Uppdaterat förändringar

TIELA ( Startdatum 2018-08-27, Svenska )

Kursplan HI1024 ( HT 2018 - VT 2019 )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2019-01-14
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Anders Cajander

Nicklas Brandefelt

39 *

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

33 % *

Nej

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2019-11-15

Senaste ändrad

2019-11-15

Kommentar till gjorda ändringar

Räkna fel.

timel ( Startdatum 2018-10-29, Svenska )

Kursplan HI1024 ( HT 2018 - VT 2019 )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2019-06-17
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Jonas Wåhslén

Nicklas Brandefelt

31 *

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

19.4 % *

Senare redovisning av lab 3. Något svårare lab 3.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2019-11-15

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2017

TIDAA ( Startdatum 2017-08-28, Svenska )

Kursplan HI1024 ( HT 2013 - VT 2018 )Kurs-PM HI1024 HT 2017-50998Kursanalys: 2018-01-25
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Nicklas Brandefelt

Nicklas Brandefelt

73 *

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

37 % *

Bytt programmerings-miljö

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2019-11-15

Senaste ändrad

2019-11-15

Kommentar till gjorda ändringar

Lagt till kurs-pm

2016

TIDAA ( Startdatum 2016-08-29, Svenska )

Kursplan HI1024 ( HT 2013 - VT 2018 )Kurs-PM HI1024 HT 2016-50472Kursanalys: 2016-11-16
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Nicklas Brandefelt

Nicklas Brandefelt

61 *

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

44 % *

Tagit bor tutorials (och gör dem i helklass), ändrat instruktionen till och utökat laboration 2 och gjort ny version av laboration 3, programmerar tillsammans på repetitionsföreläsningen. Lagt till en tentagenomgång inför omtentan.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2019-11-15

Senaste ändrad

2019-11-15

Kommentar till gjorda ändringar

Lagt till kurs-pm

2015

TIDAA ( Startdatum 2015-08-31, Svenska )

Kursplan HI1024 ( HT 2013 - VT 2018 )Kurs-PM HI1024 HT 2015-51380Kursanalys: 2015-12-03
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Nicklas Brandefelt

Nicklas Brandefelt

68 *

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

56 % *

Tagit bort inlämningsuppgifter, bytt till engelska variabelnamn, ändrat instruktioner för filhantering, ändrat pekaravsnittet, ändrat instruktionen till laboration 1 och gjort ny version av laboration 3. Delat upp klassvis.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2019-11-15

Senaste ändrad

2019-11-15

Kommentar till gjorda ändringar

Lagt till pm, Fyllt i ändringar