Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2022

TIDAB TIEDB ( Startdatum 2022-08-29, Svenska )

Kursplan II1300 ( HT 2021 - VT 2024 )Kurs-PM II1300 HT 2022-50339Kursanalys: 2023-05-09
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Fredrik Lundevall

Fredrik Lundevall

128

INL1 (4,5) P, F

PRO1 (3,0) P, F

56.3 % *

Sedan hösten 2021 har kursen renodlats, så att mer perifera moment har tagits bort. Bland annat är programmering nödvändigt för projektet men inte centralt för kursens mål. Därför har kursens inslag av programmering förenklats mycket. Vidare fanns tidigare en enda stor slutrapport i kursen. Hösten 2022 flyttades ämnet hållbarhet till en separat rapport tidigt i kursen. Kursen har också tillförts lärarresurser.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2023-05-09

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2021

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2020

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2019

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.