Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2020

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2019

Course syllabus II1302 ( Spring 2019 - Autumn 2019 )

Course memo II1302 Spring 2019-60605

Course analysis: 29 Oct 2019

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Anders Sjögren

Anders Sjögren

54

PRO1 (4,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

92 % *

Nya och enklare (?) lärandemål med betygskriterier. Tolv lärandemål har sammanfattats i 3 st lärandemål med betygskriterier för att göra det enklare att förstå betygsbedömningen och vad som krävs Introföreläsning om kursupplägg och kurskrav (powerpoint), Kanske köra ett seminarium och fylla i IPL? GSC - inför ett Game Score Card för att tydligöra och godkänna den enskildes uppgifter, ansvar och resultat, se länk

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

29 Oct 2019

Last time changed

No changes since first published.

2018

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2017

Course syllabus II1302 ( Spring 2016 - Autumn 2018 )

No course memo added

No course memo added

Course analysis: 15 Mar 2018

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Anders Sjögren

Anders Sjögren

57 *

PRO1 (4.5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

88 % *

- Alla kursdeltagare och projektgrupper skall använda Git och GitHub. - Fler arbetspass på eftermiddagen. - Rapportinlämning (tenta) "elektroniskt" istället för på papper.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

5 Mar 2020

Last time changed

No changes since first published.

Scroll to top