Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

Autumn 2022-51410 ( Start date 26 Sept 2022, English )

Course syllabus LH219V ( Autumn 2020 - Autumn 2023 )Course memo LH219V Autumn 2022-51410Course analysis: 26 Sept 2023
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Anna-Karin Högfeldt

Anna-Karin Högfeldt

20

INL1 (3.0) P, F

90 % *

Förändringar sedan förra omgången - Workshop A spelades in för att kunna optimera för lärare främst inom EECS som behöver denna modul för att få vara examinatorer. - Worskhop om JML och HU har tydligare utvecklat innehållet till att vara specifikt relevant för examensarbeten och inte upprepa innehåll som ges i LH231V. - Återgång från pandemi och äntligen arbeta med handledingscase och andra övningar i fysisk form. - Provade på en kursenkät som KTH centralt utvecklade och ville ha testare av. Tyvärr kom vi lite för sent ut med denna och svaren blev inte så många. Planerade förändringar framåt - Ta bort kursdeltagartaket helt - Köra kursen under VT-24 istället för HT-23 för att inte konkurrera med LH225V som behöver ha fler deltagare (den kursen har även fått ett sänkt behörighetskrav till 3hp högskolepedagogik vilket även öppnar dörren för doktorander). - (Nog) återta LEQ som underlag för analys

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

26 Sept 2023

Last time changed

No changes since first published.

2021

Autumn 2021-1 ( Start date 30/08/2021, English )

Course syllabus LH219V ( Autumn 2020 - Autumn 2023 )Course memo LH219V Autumn 2021-50372Course analysis: 21 Feb 2022
Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Anna-Karin Högfeldt

Anna-Karin Högfeldt

17 *

INL1 (3.0) P, F

82 % *

- Den nya kursträffen/workshoppen E, om hållbar utveckling & JML i exjobbet, har utvecklats efter att den kördes första gången HT-20. Detta mha två nya lektorer inom området, och den ena lektorn kommer även fortsatt att vara med och hålla i den. - Arbetsinsatsen i kursen har successivt behövt höjas något, och detta har främst gjorts med förberedande uppgifter/läsning samt att WS E inte längre är frivillig. - AK Högfeldt har återtagit kursansvaret - Vi återtog fysiska träffar på 3 av 5 workshoppar. - Vi arbetade mycket mer öppet, genom att dela allas rapporter i One Drive, och ha gemensamt diskussionsdokument - Worskhop C, om att handleda för utvecklad academic literacy, bemannats med en ny ledare från KTHB, Magdalena Svanberg. Miritt är också kvar. - Vi beslutade gemensamt bland workshopledarna att sätta en deadline för dem som inte deltar vid workshoppen och som utför en kompletterande uppgift.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

21 Feb 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.