Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida ska kursansvarig eller examinator publicera kursanalyser med kursdata för en kursomgång. Detta regleras av ”Riktlinje om kursvärdering och kursanalys”. När kursanalysen har publicerats visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

* Kursdata har registrerats manuellt

2022

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Kursplan ME1314 ( HT 2019 - )

Kurs-PM ME1314 HT 2021-1

Kursanalys: 2022-03-01

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Bo Karlsson

Bo Karlsson

176

INL2 (1,5) P, F

KON2 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

PRO4 (0,5) P, F

PRO5 (1,5) P, F

SIM1 (0,5) P, F

STU1 (1,0) P, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

0 %

Diverse covid-anpassningar. Förändringar av delar av det avslutande kursmomentet om hållbart företagande och hållbar affärsutveckling.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2022-03-01

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

Kursplan ME1314 ( HT 2019 - )

Kurs-PM ME1314 HT 2020-1

Kursanalys: 2021-04-28

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Bo Karlsson

Bo Karlsson

184

INL2 (1,5) P, F

KON2 (1,0) A, B, C, D, E, FX, F

PRO4 (0,5) P, F

PRO5 (1,5) P, F

SIM1 (0,5) P, F

STU1 (1,0) P, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

73.9 %

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2021-04-28

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2018

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2017

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Scroll to top