Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyzes with course data for a course offering. This is regulated by the “Guidelines on course evaluation and course analysis”. When the course analysis has been published, the course data, the course memo and course syllabus are displayed.

Prospective, current and former students can take part of the information to help with course selection, or to follow up their own participation. Teachers, course coordinators, examiners etc. can use the page as a support in course development.

* Course data has been registered manually

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2019 - )

Course memo MG2028 Autumn 2021-1

Course analysis: 10/05/2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

58

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

84.5 % *

Tydligare krav på vad sammanfattning och reflektion kring en gästföreläsning ska innehålla. Satt en gräns för hur många revideringar som tillåts för en betygshöjande inlämningsuppgift för att den ska godkännas. More explicit specification and requirements on the contents of a summary and reflection on a guest lecture. A limit set for the number of revisions allowed for a voluntary assignment to get a Pass grade.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

5/10/2022

Last time changed

5/10/2022

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Korrigerat examinationsgraden till värde som är jämförbart med tidigare års värden.

2020

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2019 - )

Course memo MG2028 Autumn 2020-1-2

Course analysis: 30/04/2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

60

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

93.3 % *

Två nya gästföreläsningsteman. Större omarbetning av kursmaterialet för CAM pga ny programvaruversion med stora förändringar. Covid-19-anpassningar: On-line-föreläsningar och förinspelade introduktionsföreläsningar till datorövningar. Individuellt arbete vid dator i stället för parvis. Möjlighet att installera fler programvaror på egen Windowsdator.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

2/17/2021

Last time changed

10/26/2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Lagt till svar på kursenkät och statistik per 30/4 i kursanalysdokumentet.

2019

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2019 - )

Course memo MG2028 Autumn 2019-1

Course analysis: 04/05/2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

65

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

87.7 % *

Se kursanalysdokumentet ovan

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

1/11/2021

Last time changed

1/11/2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Rättat fel i kursanalysdokumentet

2018

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2015 - Spring 2019 )

Course memo MG2028 Autumn 2018-1

Course analysis: 02/05/2019

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

83 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

93.9 % *

Se kursanalys

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

1/16/2020

Last time changed

1/11/2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Datum för examinationsgrad 190430

2017

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2015 - Spring 2019 )

Course memo MG2028 Autumn 2017-1

Course analysis: 04/04/2018

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

96 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

85.4 % *

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

1/16/2020

Last time changed

1/16/2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Datum för examinationsgrad 2018-04-27

2016

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2015 - Spring 2019 )

Course memo MG2028 Autumn 2016-1

Course analysis: 15/02/2017

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

84 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

90.5 % *

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

1/16/2020

Last time changed

1/16/2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Datum för examinationsgrad 170428

2015

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2015 - Spring 2019 )

Course memo MG2028 Autumn 2015-1

Course analysis: 15/02/2016

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

97 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

88.7 % *

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

1/16/2020

Last time changed

1/16/2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Datum för examinationsgrad 160429

2014

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2011 - Spring 2015 )

Course memo MG2028 Autumn 2014-1

Course analysis: 10/03/2015

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

103 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

95.1 % *

LEQ har använts för för kursvärdering för första gången.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

1/16/2020

Last time changed

1/17/2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Datum för examinationsgrad 2015-04-30

2013

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2011 - Spring 2015 )

Course memo MG2028 Autumn 2013-1

Course analysis: 31/12/2999

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Per Johansson, Lars Wingård

Lars Wingård

64 *

INL1 (1.5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3.0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1.5) P, F

87.5 % *

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

1/16/2020

Last time changed

1/16/2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Kursanalys saknas för denna kursomgång.

2012

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2011 - Spring 2015 )

Course memo MG2028 Autumn 2012-1

Course analysis: 31/12/2999

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Lars Wingård, Per Johansson

Lars Wingård

64 *

INL1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1,5) P, F

98.4 % *

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

1/16/2020

Last time changed

1/16/2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Kursanalys saknas för denna kursomgång.

2011

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2011 - Spring 2015 )

Course memo MG2028 Autumn 2011-1

Course analysis: 31/12/2999

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Lars Wingård, Per Johansson

Lars Wingård

53 *

INL1 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

INL2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

LABA (1,5) P, F

92.5 % *

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

1/16/2020

Last time changed

1/16/2020

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Kursanalys saknas för denna kursomgång.

2010

Course syllabus MG2028 ( Autumn 2007 - Spring 2011 )

Course memo MG2028 Autumn 2010-2

Course analysis: 31/12/2999

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Lasse Wingård & Per Johansson

Lars Wingård

49 *

LAB1 (1,5) P, F

ÖVN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN2 (1,5) A, B, C, D, E, FX, F

91.7 % *

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

9/19/2019

Last time changed

2/19/2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Kursanalys saknas för denna kursomgång.

Scroll to top