Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

Autumn 2023-10084 ( Start date 28 Aug 2023, English ) , Autumn 2023-52098 ( Start date 28 Aug 2023, English )

Kursplan MH2051 ( HT 2023 - VT 2024 )Kurs-PM MH2051 HT 2023-10084-52098Kursanalys: 2023-12-06
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Pär Jönsson

Pär Jönsson

19

PRO1 (3.0) P, F

PRO2 (4.5) A, B, C, D, E, FX, F

52.6 % *

The only major change that was made was that Pär Jönsson replaced Andreas Feldman as the course coordinator.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2023-12-06

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2022

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Autumn 2021-2 ( Start date 30/08/2021, English ) , Autumn 2021-1 ( Start date 30/08/2021, English )

Kursplan MH2051 ( HT 2019 - VT 2023 )Kurs-PM MH2051 HT 2021-50012-50568Kursanalys: 2021-12-02
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Andreas Feldmann

Andreas Feldmann

32 *

PRO1 (3.0) P, F

PRO2 (4.5) A, B, C, D, E, FX, F

88 % *

Något förändrade föreläsningar och nytt case till Se2. I övrigt var strukturen lik tidigare år.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2021-03-03

Senaste ändrad

2021-12-02

Kommentar till gjorda ändringar

Denna gäller för kursomgången ht-21

2020

Doktorand ( Start date 24/08/2020, English ) , Ind/samhälle ( Start date 24/08/2020, English ) , Autumn 2020-1 ( Start date 24/08/2020, English )

Kursplan MH2051 ( HT 2019 - VT 2023 )Kurs-PM MH2051 HT 2020-52002-10098-51197Kursanalys: 2021-03-03
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Pär Jönsson, Andreas Feldmann

Anders Tilliander, Andreas Feldmann

24 *

PRO1 (3.0) P, F

PRO2 (4.5) A, B, C, D, E, FX, F

63 % *

Due to COVID the course was completely digital

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2021-03-03

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

Ind/samhälle ( Start date 26/08/2019, English ) , Autumn 2019-1 ( Start date 26/08/2019, English )

Kursplan MH2051 ( HT 2019 - VT 2023 )Kurs-PM MH2051 HT 2019-50892-10037Kursanalys: 2020-05-05
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Pär Jönsson, Andreas Feldmann

Anders Tilliander, Andreas Feldmann

38

PRO1 (3.0) P, F

PRO2 (4.5) A, B, C, D, E, FX, F

77 % *

New course

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2020-05-05

Senaste ändrad

2020-05-05

Kommentar till gjorda ändringar

Examination rate higher after revised/late submissions.