Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2022

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Kursplan MH2100 ( HT 2019 - )

Kurs-PM MH2100 HT 2021-52016-51455

Kursanalys: 2022-05-11

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Henrik Larsson, Greta Lindwall

Greta Lindwall

20

LAB2 (2.0) P, F

TEN2 (4.0) A, B, C, D, E, FX, F

75 %

Inga väsentliga förändringar jämfört med föregående kursomgång

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2022-05-11

Senaste ändrad

2022-05-11

Kommentar till gjorda ändringar

Kursenkät råkade laddas upp istället för kursanalys

2020

Kursplan MH2100 ( HT 2019 - )

Kurs-PM MH2100 HT 2020-51204

Kursanalys: 2021-02-16

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Greta Lindwall

Greta Lindwall

14

LAB2 (2.0) P, F

TEN2 (4.0) A, B, C, D, E, FX, F

78.6 % *

This year the lectures were online. Some of the exercises were also online. In addition, the lab session were all at KTH instead of at Swerim and Sandvik Coromant. The exam format was also changed to a home exam format. All the changes listed above are not permanent but solely because of Corona. Other changes were the addition of study questions in form a quizzes after each lecture. The exercises for the exercises were also distributed ahead of the exercise session instead of at the session as for previous year.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2021-02-16

Senaste ändrad

2021-02-17

Kommentar till gjorda ändringar

Added course memo Correct graduation rate

2019

Kursplan MH2100 ( HT 2019 - )

Kurs-PM MH2100 HT 2019-50746

Kursanalys: 2020-02-14

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Greta Lindwall

Greta Lindwall

20 *

LAB2 (2.0) P, F

TEN2 (4.0) A, B, C, D, E, FX, F

75 %

Compared to last course offering, the number of laboratory sessions has increased with one session and laboratory reports have been made compulsory for passing. This is also the first year with goal-oriented grading criteria (målrelaterade betygskriterier) which changed the structure of the written exam.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2020-02-14

Senaste ändrad

2020-02-14

Kommentar till gjorda ändringar

I corrected the number of first registration students to the number in ladok. Previously the number of all the students taking the course was given.

2018

Kursplan MH2100 ( HT 2009 - VT 2019 )

Kurs-PM MH2100 HT 2018-50565

Kursanalys: 2020-02-14

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Greta Lindwall

Greta Lindwall

24 *

LAB2 (2.0) P, F

TEN2 (4.0) A, B, C, D, E, FX, F

70.8 %

Compared to the last course round the part focusing on additive manufacturing has been extended. There is also a new laboratory session on powder characterization which is held at Swerim in Kista in their powder laboratory. The exercise sessions have also been restructured so that the topic of the exercises align with the content presented on the lecture the same week.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2020-02-14

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2017

Kursplan MH2100 ( HT 2009 - VT 2019 )

Kurs-PM MH2100 HT 2017-51196

Kursanalys: 2020-02-14

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Joakim Odqvist, Henrik Larsson

Joakim Odqvist

22

LAB2 (2.0) P, F

TEN2 (4.0) A, B, C, D, E, FX, F

40.9 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2020-02-14

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

Scroll to top