Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2022

TIIPS ( Startdatum 2022-08-29, Svenska )

Kursplan ML1608 ( HT 2021 - VT 2023 )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2023-02-20
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Claes Hansson

Claes Hansson

5

PROA (1,5) P, F

TENA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVNA (1,5) P, F

40 % *

Projektet förminskades något, t ex minskades krav på formell mötesteknik.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2023-02-20

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2021

TIIPS ( Startdatum 2021-08-30, Svenska )

Kursplan ML1608 ( HT 2021 - VT 2023 )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2022-02-03
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Claes Hansson

Claes Hansson

15

PROA (1,5) P, F

TENA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVNA (1,5) P, F

66.7 %

• SEM1 ändrades till att omfatta samtliga delar av hållbarhetsspåret samt lärandemålen om extern redovisning. SEM1 bestod av två introducerande föreläsningar med bakgrund och fakta om företages hållbarhetsarbete, därefter följde 3 fördjupande seminarier. Examination av momentet hållbarhet/externredovisning (P/F) gjordes i samband med den muntliga examinationen. • Projektet förminskades något, t ex minskades krav på formell mötesteknik och projektets mål kopplades till mål och innehåll till en av parallellkurserna(ML1609) för att på så vis ge synergieffekter och minska den totala arbetsbelastningen kring projektmomentet. • TENA genomfördes som en muntlig examination.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-02-03

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

TIIPS ( Startdatum 2020-08-24, Svenska )

Kursplan ML1608 ( HT 2019 - VT 2021 )Kurs-PM ML1608 HT 2020-50424Kursanalys: 2021-01-29
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Claes Hansson

Claes Hansson

18

PROA (1,5) P, F

TENA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVNA (1,5) P, F

44 % *

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-01-29

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

TIIPS ( Startdatum 2019-08-26, Svenska )

Kursplan ML1608 ( HT 2019 - VT 2021 )Kurs-PM ML1608 HT 2019-50776Kursanalys: 2020-02-06
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Claes Hansson

Claes Hansson

18

PROA (1,5) P, F

TENA (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

ÖVNA (1,5) P, F

38.9 %

* Tentan flyttad från P2 till P1 * Bättre förberedelser inför sluthearingen med t ex tidigare givna instruktioner kring roller. Tydliggörande av kopplingen mellan kursdelarna.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-02-06

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering