Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

Course syllabus ML1616 ( Autumn 2022 - )

Course memo ML1616 HT 2022-50164

Course analysis: 24 Oct 2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Gabriel Montgomery

Gabriel Montgomery

12

INL1 (3,5) A, B, C, D, E, FX, F

KON1 (1,0) P, F

KON2 (1,0) P, F

KON3 (1,0) P, F

KON4 (1,0) P, F

TENA () A, B, C, D, E, FX, F

0 %

Årets test med att ta bort en större sluttentamen och ersätta den med löpande kontrollskrivningar föll bra ut. Så det kommer vi fortsätta med och utveckla vidare. Från studenterna kom det önskemål om att införa pulsmöten löpande under arbetet med caset. Detta kommer införas.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

24 Oct 2022

Last time changed

No changes since first published.

2021

Course syllabus ML1616 ( Autumn 2019 - Spring 2022 )

Course memo ML1616 HT 2021-50129

Course analysis: 13 Jan 2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Gabriel Montgomery

Gabriel Montgomery

38

INL1 (3,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

39.5 %

Den viktigaste förändringen var att kursen gavs som hybridundervisning med möjlighet för studenter att delta på plats under föreläsningarna eller via Zoom. Kursens case har omarbetats för att bättre passa HING-studenter med mer fokus på praktiska aktiviteter de kan komma i kontakt med i början av sitt yrkesliv.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

13 Jan 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

Scroll to top