Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2022

TIIPS ( Startdatum 2022-08-29, Svenska )

Kursplan ML1616 ( HT 2022 - )Kurs-PM ML1616 HT 2022-50164Kursanalys: 2022-10-24
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Gabriel Montgomery

Gabriel Montgomery

12

INL1 (3,5) A, B, C, D, E, FX, F

KON1 (1,0) P, F

KON2 (1,0) P, F

KON3 (1,0) P, F

KON4 (1,0) P, F

TENA () A, B, C, D, E, FX, F

0 %

Årets test med att ta bort en större sluttentamen och ersätta den med löpande kontrollskrivningar föll bra ut. Så det kommer vi fortsätta med och utveckla vidare. Från studenterna kom det önskemål om att införa pulsmöten löpande under arbetet med caset. Detta kommer införas.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-10-24

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2021

TIIPS ( Startdatum 2021-08-30, Svenska )

Kursplan ML1616 ( HT 2019 - VT 2022 )Kurs-PM ML1616 HT 2021-50129Kursanalys: 2022-01-13
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Gabriel Montgomery

Gabriel Montgomery

38

INL1 (3,5) A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 (4,0) A, B, C, D, E, FX, F

39.5 %

Den viktigaste förändringen var att kursen gavs som hybridundervisning med möjlighet för studenter att delta på plats under föreläsningarna eller via Zoom. Kursens case har omarbetats för att bättre passa HING-studenter med mer fokus på praktiska aktiviteter de kan komma i kontakt med i början av sitt yrkesliv.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-01-13

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2019

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.