Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

VT 2024-60251 ( Startdatum 2024-01-16, Svenska )

Kursplan SF1677 ( HT 2019 - )Kurs-PM SF1677 VT 2024-60251Kursanalys: 2024-06-05
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Lars Filipsson

Lars Filipsson

51

TEN1 (7,5) A, B, C, D, E, FX, F

51 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2024-06-05

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2023

VT 2023-60122 ( Startdatum 2023-01-17, Svenska )

Kursplan SF1677 ( HT 2019 - )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2023-06-19
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Hans Ringström

Hans Ringström

47

TEN1 (7,5) A, B, C, D, E, FX, F

51.1 %

Antal föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter var oförändrat. Emellertid så slumprättades inlämningsuppgifterna. Mer specifikt så rättades två av fyra problem på varje inlämningsuppgift (vilka avgjordes av slumpen).

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2023-06-19

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2022

VT 2022-1 ( Startdatum 2022-01-18, Svenska )

Kursplan SF1677 ( HT 2019 - )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2022-07-11
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Hans Ringström

Hans Ringström

39

TEN1 (7,5) A, B, C, D, E, FX, F

53.8 %

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2022-07-11

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2021

VT 2021-1 ( Startdatum 2021-01-18, Svenska )

Kursplan SF1677 ( HT 2019 - )Inget kurs-PM tillagtKursanalys: 2021-06-15
Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Hans Ringström

Hans Ringström

26

TEN1 (7,5) A, B, C, D, E, FX, F

46.2 %

Istället för tre inlämningsuppgifter så gavs det under VT21 fyra inlämningsuppgifter. Vidare så kunde man bli godkänd enbart på inlämningsuppgifterna denna gång.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Publicerad första gången

2021-06-15

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2019

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.