Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida ska kursansvarig eller examinator publicera kursanalyser med kursdata för en kursomgång. Detta regleras av ”Riktlinje om kursvärdering och kursanalys”. När kursanalysen har publicerats visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

* Kursdata har registrerats manuellt

2022

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2020

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2019

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2018

Kursplan SF2567 ( HT 2014 - )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2019-11-11

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Michael Hanke

Michael Hanke

1

PRO1 (7.5) A, B, C, D, E, FX, F

100 %

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2019-11-11

Senaste ändrad

2019-11-11

Kommentar till gjorda ändringar

Ingen information tillagd

2017

Kursplan SF2567 ( HT 2014 - )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2018-01-15

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Michael Hanke

Michael Hanke

11 *

PRO1 (7.5) A, B, C, D, E, FX, F

82 % *

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2019-11-11

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2016

Kursplan SF2567 ( HT 2014 - )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2017-01-16

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Michael Hanke

Michael Hanke

14 *

PRO1 (7.5) A, B, C, D, E, FX, F

71 % *

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Ingen information tillagd

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2019-11-11

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

Scroll to top