Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyzes with course data for a course offering. This is regulated by the “Guidelines on course evaluation and course analysis”. When the course analysis has been published, the course data, the course memo and course syllabus are displayed.

Prospective, current and former students can take part of the information to help with course selection, or to follow up their own participation. Teachers, course coordinators, examiners etc. can use the page as a support in course development.

* Course data has been registered manually

2022

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2021

Course syllabus SG1218 ( Autumn 2018 - )

Course memo SG1218 Autumn 2021-1

Course analysis: 16/06/2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Shervin Bagheri

Shervin Bagheri

121

KON1 (2,0) P, F

LAB1 (0,5) P, F

PRO1 (1,5) P, F

TEN1 (0,0) P, F

66.1 %

Ett kapitel (complex analys och potentialteori) togs bort i år. Tentamen och kontrollskrivningen hade dock en nytt upplägg. Kontrollskrivningen bestod av fem uppgifter. De tre första uppgifterna måste klaras för att få godkänd på KS:en. Frågorna slumpades rakt av från utskickat dokumentet ”Instuderingsfrågor (HT2021)”. Klarade man sedan uppgift 4 (vilket var på D) nivå höjde man sig ett steg (E->D). Till sist klarade man uppgift 5 höjde man sig till betyg C. Uppgifterna rättas binärt, alltså Godkänt/Underkänt. Kurskompendiet var inte tillåtet i år, eftersom KS:en var en salstentamen. Problemtentamen bestod av 7 uppgifter. De fem första hade samma upplägg som KS:en, och man kunde därför komma upp till betyg C. Därefter fanns det två uppgifter (6-7) som behövde klara för att komma upp till betyg B eller A. Det gjordes ett försök att använda Slack, men det användes mycket lite.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

6/16/2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

Course syllabus SG1218 ( Autumn 2018 - )

Course memo SG1218 Autumn 2020-1

Course analysis: 22/02/2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Shervin Bagheri

Shervin Bagheri

123

KON1 (2,0) P, F

LAB1 (0,5) P, F

PRO1 (1,5) P, F

TEN1 (0,0) P, F

76.4 %

Följande punkter är från förra årets kursutveckling: 1) Väsentlig ökning av tydlighet av kursen (rätta misstag i kurskompendiet, tydlig hur examinationen fungerar och vad som kan examineras) och även tydligare struktur på tavlan. 2) Tentamen delas upp i flera delar med uppgifterna har olika svårighetsgrader och relaterar till olika betygsnivåer. 3) Workshoparna togs bort, och ersattes med föreläsningar. 4) Forskningspresentationerna togs bort. 5) KS:en ökades till 2h (istället för 1.45) 6) Många fler lösningar till de problemtal som studenterna behöver kunna inför KS:en togs med i kurskompendiet.

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

2/22/2021

Last time changed

No changes since first published.

2019

Course syllabus SG1218 ( Autumn 2018 - )

No course memo added

Course analysis: 24/02/2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Shervin Bagheri

Shervin Bagheri

101

KON1 (2,0) P, F

LAB1 (0,5) P, F

PRO1 (1,5) P, F

TEN1 (0,0) P, F

63.4 %

Additional data about this course offering

Examination comments

Compulsory within programme

Administrative course instances included in the course offering

Published first time

2/24/2020

Last time changed

No changes since first published.

2018

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2017

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

Scroll to top