Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida ska kursansvarig eller examinator publicera kursanalyser med kursdata för en kursomgång. Detta regleras av ”Riktlinje om kursvärdering och kursanalys”. När kursanalysen har publicerats visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

* Kursdata har registrerats manuellt

2022

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2021

Kursplan SG1218 ( HT 2018 - )

Kurs-PM SG1218 HT 2021-1

Kursanalys: 2022-06-16

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Shervin Bagheri

Shervin Bagheri

121

KON1 (2,0) P, F

LAB1 (0,5) P, F

PRO1 (1,5) P, F

TEN1 (0,0) P, F

66.1 %

Ett kapitel (complex analys och potentialteori) togs bort i år. Tentamen och kontrollskrivningen hade dock en nytt upplägg. Kontrollskrivningen bestod av fem uppgifter. De tre första uppgifterna måste klaras för att få godkänd på KS:en. Frågorna slumpades rakt av från utskickat dokumentet ”Instuderingsfrågor (HT2021)”. Klarade man sedan uppgift 4 (vilket var på D) nivå höjde man sig ett steg (E->D). Till sist klarade man uppgift 5 höjde man sig till betyg C. Uppgifterna rättas binärt, alltså Godkänt/Underkänt. Kurskompendiet var inte tillåtet i år, eftersom KS:en var en salstentamen. Problemtentamen bestod av 7 uppgifter. De fem första hade samma upplägg som KS:en, och man kunde därför komma upp till betyg C. Därefter fanns det två uppgifter (6-7) som behövde klara för att komma upp till betyg B eller A. Det gjordes ett försök att använda Slack, men det användes mycket lite.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2022-06-16

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2020

Kursplan SG1218 ( HT 2018 - )

Kurs-PM SG1218 HT 2020-1

Kursanalys: 2021-02-22

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Shervin Bagheri

Shervin Bagheri

123

KON1 (2,0) P, F

LAB1 (0,5) P, F

PRO1 (1,5) P, F

TEN1 (0,0) P, F

76.4 %

Följande punkter är från förra årets kursutveckling: 1) Väsentlig ökning av tydlighet av kursen (rätta misstag i kurskompendiet, tydlig hur examinationen fungerar och vad som kan examineras) och även tydligare struktur på tavlan. 2) Tentamen delas upp i flera delar med uppgifterna har olika svårighetsgrader och relaterar till olika betygsnivåer. 3) Workshoparna togs bort, och ersattes med föreläsningar. 4) Forskningspresentationerna togs bort. 5) KS:en ökades till 2h (istället för 1.45) 6) Många fler lösningar till de problemtal som studenterna behöver kunna inför KS:en togs med i kurskompendiet.

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2021-02-22

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

Kursplan SG1218 ( HT 2018 - )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2020-02-24

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Shervin Bagheri

Shervin Bagheri

101

KON1 (2,0) P, F

LAB1 (0,5) P, F

PRO1 (1,5) P, F

TEN1 (0,0) P, F

63.4 %

Ytterligare data om kursomgången

Kommentar till examination

Obligatorisk inom program

Kurstillfällen som ingår i kursomgång

Publicerad första gången

2020-02-24

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2018

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2017

När kursanalysen finns publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Scroll to top