Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

Course syllabus SK1110 ( Autumn 2008 - )

Course memo SK1110 VT 2023-60107

Course analysis: 24 Nov 2023

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Jonas Sellberg

Ulf Göran Manneberg, Jonas Sellberg

136

INL1 (1,0) P, F

LAB1 (2,0) P, F

TENA (4,5) A, B, C, D, E, FX, F

69.1 %

Nytt upplägg på föreläsningar med ett seminarium per vecka. Funktionsmail för samtliga lärare skapad. Övningarna återgick till att ges på plats. Alla laborationer återgick till att ges på plats. Antalet deadlines för quizzar och inlämningsuppgifter samlades ihop till 1 dag per vecka.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

24 Nov 2023

Last time changed

No changes since first published.

2022

Course syllabus SK1110 ( Autumn 2008 - )

Course memo SK1110 VT 2022-61278

Course analysis: 31 Dec 2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Peter Unsbo

Peter Unsbo

123 *

INL1 (1,0) P, F

LAB1 (2,0) P, F

TENA (4,5) A, B, C, D, E, FX, F

82.9 % *

Nytt upplägg på föreläsningar. Långsammare tempo på övningarna. Schemaläggningen av övningarna i förhållande till föreläsningarna förbättrades. Antalet inlämningsuppgifter minskades. Instruktioner till linslabben och dokumentet om felanalys skrevs om.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

31 Dec 2022

Last time changed

No changes since first published.

2021

Course syllabus SK1110 ( Autumn 2008 - )

Course memo SK1110 VT 2021-60742

Course analysis: 16 Dec 2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Peter Unsbo

Peter Unsbo

103

INL1 (1,0) P, F

LAB1 (2,0) P, F

TENA (4,5) A, B, C, D, E, FX, F

87.4 % *

Nya lärare och ny kursansvarig. Övergång till distansundervisning på samtliga moment utom laborationer som delvis ges på plats. Quiz efter varje föreläsning som del av momentet inlämningsuppgifter.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

16 Dec 2021

Last time changed

16 Dec 2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Summering av förändringar inför kursomgången tillagt.

2020

Course syllabus SK1110 ( Autumn 2008 - )

No course memo added

Course analysis: 13 Jun 2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Ulf Göran Manneberg

Ulf Göran Manneberg

203

INL1 (1,0) P, F

LAB1 (2,0) P, F

TENA (4,5) A, B, C, D, E, FX, F

0 % *

Total övergång till distansundervisning och muntlig examination

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

13 Jun 2020

Last time changed

No changes since first published.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

Scroll to top