Hoppa till huvudinnehållet

På denna sida publicerar kursansvarig eller examinator kursanalyser med kursdata för en kursomgång. När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan. Alla kursplaner och publicerade kurs-PM visas på sidan Arkiv.

Presumtiva, nuvarande, och tidigare studenter kan ta del av informationen som hjälp vid kursval, eller för att följa upp sitt eget deltagande. Lärare, kursansvariga, examinatorer m.fl. kan använda sidan som ett stöd vid kursutveckling.

2024

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

2023

Kursplan SK1110 ( HT 2008 - )

Kurs-PM SK1110 VT 2023-60107

Kursanalys: 2023-11-24

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Jonas Sellberg

Ulf Göran Manneberg, Jonas Sellberg

136

INL1 (1,0) P, F

LAB1 (2,0) P, F

TENA (4,5) A, B, C, D, E, FX, F

69.1 %

Nytt upplägg på föreläsningar med ett seminarium per vecka. Funktionsmail för samtliga lärare skapad. Övningarna återgick till att ges på plats. Alla laborationer återgick till att ges på plats. Antalet deadlines för quizzar och inlämningsuppgifter samlades ihop till 1 dag per vecka.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2023-11-24

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2022

Kursplan SK1110 ( HT 2008 - )

Kurs-PM SK1110 VT 2022-61278

Kursanalys: 2022-12-31

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Peter Unsbo

Peter Unsbo

123 *

INL1 (1,0) P, F

LAB1 (2,0) P, F

TENA (4,5) A, B, C, D, E, FX, F

82.9 % *

Nytt upplägg på föreläsningar. Långsammare tempo på övningarna. Schemaläggningen av övningarna i förhållande till föreläsningarna förbättrades. Antalet inlämningsuppgifter minskades. Instruktioner till linslabben och dokumentet om felanalys skrevs om.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2022-12-31

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2021

Kursplan SK1110 ( HT 2008 - )

Kurs-PM SK1110 VT 2021-60742

Kursanalys: 2021-12-16

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Peter Unsbo

Peter Unsbo

103

INL1 (1,0) P, F

LAB1 (2,0) P, F

TENA (4,5) A, B, C, D, E, FX, F

87.4 % *

Nya lärare och ny kursansvarig. Övergång till distansundervisning på samtliga moment utom laborationer som delvis ges på plats. Quiz efter varje föreläsning som del av momentet inlämningsuppgifter.

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2021-12-16

Senaste ändrad

2021-12-16

Kommentar till gjorda ändringar

Summering av förändringar inför kursomgången tillagt.

2020

Kursplan SK1110 ( HT 2008 - )

Inget kurs-PM tillagt

Kursanalys: 2020-06-13

Kursansvarig Examinator Studenter Examination Resultat Förändringar som har införts till den här kursomgången

Ulf Göran Manneberg

Ulf Göran Manneberg

203

INL1 (1,0) P, F

LAB1 (2,0) P, F

TENA (4,5) A, B, C, D, E, FX, F

0 % *

Total övergång till distansundervisning och muntlig examination

Kursdata har registrerats manuellt

Ytterligare data om kursanalysen

Kursanalysen gäller för följande kursomgångar

Obligatorisk inom program

Publicerad första gången

2020-06-13

Senaste ändrad

ej ändrad efter publicering

2019

När kursanalysen är publicerad visas kursdata, kurs-PM och kursplan.

Scroll to top