Forskning

fms forskning berör skärningspunkten mellan miljöfrågor, samhällsförändringar och teknikutveckling. De flesta projekten är därför mångdisciplinära och bedrivs i samarbete med praktiker.

Besök KTH:s databas för forskningsprojekt