Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Personliga menyn

När du loggat in på kth.se kommer den personliga menyn finnas längst upp på hela kth.se, så att du alltid kan komma till dina relevanta kurser och funktioner, som schema, personlig profilsida, grupper eller tjänster.

Personliga menyn uppdaterades den 3 maj

Om du vill använda den gamla versionen så kan du fortfarande gå tillbaka till den genom att klicka på ‽-knappen i övre högre hörnet. Den gamla versionen kommer i ett senare skede att helt tas bort.

Tanken med den personliga menyn är att det ska vara enkelt för anställda och studenter att komma åt sina personliga funktioner, kurser, program och grupper på hela kth.se.

Vad innehåller personliga menyn?

Ditt namn

Under ditt namn i menyn hittar du länk till din profilsida samt inställningssidor för bland annat e-post, trådlöst nätverk och lösenordsbyte.

Om profilsidor på KTH:s webbplats

Som student på KTH kan du, om du vill, vidarebefordra din e-post till en annan e-postadress. Det är dock inget KTH rekommenderar. Läs mer om vidarebefordran av KTH e-post på Vidarebefordran av e-post .

Under "Ditt namn" fliken i Personliga menyn kan du även ändra kontaktuppgifter i Ladok, Ändra kontaktuppgifter i Ladok .

Schema

Här ser du hela ditt schema samt mer information angående schemat. Här finns också en länk för att exportera ditt schema till en extern kalender (t ex din telefon).

Mitt Schema

Exportera Mitt schema i Personliga Menyn

Studier

Fliken Studier i Personliga menyn

Här hittar du länkar och information om alla kurser du är antagen eller registrerad på. För studenter visas “Aktuella” och “Övriga” kurser. Kurser räknas som “aktuella” så länge man är registrerad på ett kurstillfälle och man inte har ett slutresultat rapporterat på kursen. Kursen visas under “Aktuella” fem dagar innan kursstart och tjugofem dagar efter kursens slutdatum. Har man ett slutresultat rapporterat på kursen visas den i stället under “Övriga”. Under “Övriga” visas också kurser vars undervisningsperiod är slut enligt ovanstående men man inte har ett färdigrapporterat resultat på.

Du ser också om du är antagen eller registrerad på kursen samt får länkar till kurs- och examinationsrum i Canvas samt kurs-PM.

Program

Här hittar du länkar och information om program du är registrerad på. Du får tillgång till programrummet i Canvas efter att du kursregistrerat dig första gången.

Canvas

Grupper

Här kan du skapa egna grupper och få upp länkar till grupper du prenumererar på. Vill du sluta prenumerera på en grupp kan du göra det i prenumerationsinställningarna  eller direkt på gruppsidan.

Tjänster 

Under Tjänster hittar du länkar till studieadministrativa tjänster i ladok, som t ex kursregistrering och tentamensanmälan. Information om hur du kursregistrerar dig på de kurser som du är antagen till och hur du anmäler dig till tentamen eller om hur du skapar studieintyg hittar du på Administrera dina studier .

Dessutom finns en del valbara tjänster, som t ex att söka bland böcker och tidskrifter på biblioteket, boka grupprum, eller hitta lediga datorer i datorsalar.

Personliga menyn - Hantera tjänster

Ikoner

Högst upp till höger finns tre ikoner, som länkar till:

  1. Växla mellan nya och gamla Personliga menyn
  2. KTH Webmail
  3. Nyhetsflödet - samling över inlägg, händelser, redigeringar i kurser, program och grupper du prenumererar på.
  4. Direktnotifieringar från program och grupper. Här kommer även aviseringar från exempelvis nya studieresultat.