3C1395 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp

Technology and Sustainable Development

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

  • Huvudområde

  • Betygsskala

    G, D, U

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Industriell ekologi

Examinator