4F1810 Projektarbete i maskinkonstruktion 15,0 hp

Machine Design Project

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    G, D, U

Sista planerade examination: HT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator