AF173V Building Information Modeling 7,5 hp

Building Information Modeling

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten:

 • kunna rita och hantera objekt i 3D
 • kunna skapa och förändra objekt
 • kunna måttsätta och redovisa objekt
 • kunna upprätta ritning från givna och uppmätta ingångsdata på byggnad
 • kunna dimensionera efter enklare givna byggfysikaliska krav
 • kunna upprätta tabeller och förteckningar baserade på modellen
 • kunna hantera vyer för redovisning och användning
 • kunna exportera och importera andra format
 • känna till teorin bakom BIM från idé till program-, projekterings-, produktions-, upphandlings- och förvaltningsskedet
 • kunna hantera modellinformation och använda databaser i BIM-projektering
 • känna till solstudier och redovisning av struktur och material
 • kunna den nya projekteringsmetoden där flera olika discipliner samtidigt samarbetar i projektet via en centralfil

Kursens huvudsakliga innehåll

Under kursen kommer följande moment att behandlas:

 • Hantering av ritningar i projekt med extern referens, lager och layout i CAD
 • Allmänt om byggnadsinformationsmodellering, Building Information Modeling kontra traditionell projektering med CAD
 • Projektering för hållbart byggande
 • Introduktion, gränssnitt och skissförfarandet i Revit Architecture
 • Hantering av intelligenta objekt i modellbyggnad. Väggar, bjälklag och innertak.
 • Användning av parametriska objekt och konstruktionsvillkor
 • Dimensionering utgående från givna byggfysikaliska krav
 • Familjer och inplacerade objekt
 • Inplacering av parametriska objekt som måttsättning, dörr och fönster
 • Representationer, vyer och synlighetsregler
 • Sektioner, representation av material, vägganslutning och CleanUp
 • Elevation och våningsreferenser
 • Organisation av information och annotationer
 • Konstruktion av byggnads klimatskal såsom väggar och tak
 • Koppling till andra CAD-program, SketchUp (skp-format) och AutoCAD (dwg-format)
 • Databaser, dörr- och fönsterförteckning, rum- och areatabell, volym, mängdning av material, drift och underhåll, förvaltning
 • Skapa dokumentation och layout för visning och presentation av byggnadsmodellen
 • Praktiska övningar på att projektera via en centralfil

Kursupplägg

Kursen genomförs med lektionspass i datasalsmiljö. Lektionerna består av teoridel, förevisning samt övningar.

Behörighet

120 högskolepoäng inom ämnesområdena samhällsbyggnad, byggteknik och arkitektur. Inom dessa minst 7,5 hp samhällsbyggnad, 15 hp byggteknik, 5 hp arkitektur och 3 hp CAD alternativt högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design eller civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad eller motsvarande examen samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6. Dessutom kurserna  AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 hp, AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5 hp, AF1722 Byggprocessen 5,0 hp,  AF1742 Byggekonomi och kvalitet 7,5 hp eller motsvarande.

Litteratur

Kurskompendium om BIM - Building Information Modeling

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ett projekt i grupp om 3-4 personer genomförs och redovisas av gruppen. Projektet omfattar 3,5 hp. Betygsskala: P/ F.

En praktisk tentamen avslutar kursen. Tentamen består av ett antal praktiska design- och projekteringsproblem, som ska lösas och besvaras vid dator. Denna tentamen omfattar 4,0 hp med betygsskala: A-F.

Krav för slutbetyg

För att få slutbetyg på denna kurs krävs både godkänt i projektet och minst betyg E på tentamen.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Ahmad Reza Roozbeh (ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se)

Examinator

Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

Övrig information

Sökande med relevant kunskap och yrkeserfarenhet kan söka reell kompetens. Exempel på relevant bakgrund kan vara yrkesverksam byggingenjör eller arkitekt verksam som projektör bygg-installation, kalkylator och/eller inom byggstyrning. Åberopade meriter ska styrkas av arbetsgivare.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.