AF176V Introduktion till BIM, Building Information Modelling 6,0 hp

Introduction to BIM, Building Information Modelling

I denna kurs får du en grundläggande kunskap och förståelse för BIM, Building Information Modelling, ur teoretiskt och praktiskt perspektiv. Från de skilda disciplinerna; arkitekt, konstruktion och installationsteknik tas en BIM-modell fram och sammanställs till en gemensam visualiseringsmodell för samordning.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge en allmän orientering i rätt arbetsmetodik vid arbete med BIM och praktisk introduktion till 3D-projektering, installation och samordning.

Efter kursen ska studenten:

 • Känna till teorin bakom BIM
 • Kunna hantera modellinformation och använda databaser i BIM-projektering
 • Kunna hantera installationssamordning med MagiCad
 • Känna till kollisionskontrollmöjligheter med Navisworks
 • Kunna tillämpa sina kunskaper i ett projekt

Kursens huvudsakliga innehåll

Problembaserad inlärning: kursen är centrerad kring ett projekt där man utgår från en given arkitektmodell. Under kursen utför studenten förenklad projektering av installation och samordning av denna.

Under kursen kommer följande moment att behandlas:

 • Definitionen BIM generellt
 • Introduktion till; Revit, MagiCAD och Navisworks
 • Introduktion till samordning mellan projektörer i valda program

Kursupplägg

Kursen börjar som en distanskurs om 1,5 hp. Vid kursregistrering kommer studenterna att få tillgång till program som kommer att användas i kursen för självstudier. Momentet avslutas med genomgång av hemuppgiften, Projekt 1.

Kursen fortsätter som en lärarledd kurs om 4,5 hp. Momenten består dels av teoridel, genomgång och föreläsning samt projektdel där all kunskap övas och integreras i ett projekt.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 90 högskolepoäng inom ämnesområdena samhällsbyggnad eller byggteknik eller arkitektur. Engelska B.

Litteratur

Kursmaterial och kompendier som läggs på Bilda.

Utrustningskrav

Egen dator med internetanslutning krävs under distansutbildningsveckan.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 4,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg krävs godkänt i Projekt 1 och Projekt 2.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Zeev Bohbot (zeev.bohbot@byv.kth.se), Ahmad Reza Roozbeh (ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se)

Examinator

Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2012.