AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 7,5 hp

Sustainable Buildings - Concept, Design, Construction and Operation

Kursen behandlar grundläggande principer, metoder/verktyg och processer som har relevans för utformningen, byggandet och driften av helhetligt hållbara byggnader i ett livcykelperspektiv. Byggnaders prestanda och hållbarhet bedöms utifrån dessas resurseffektivitet, miljöprestanda, samt relevanta ekonomiska och sociala/beteenderelaterade aspekter.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10019

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Ivo Martinac <im@kth.se>

 • Lärare

  Genku Kayo <genku@kth.se>

  Ivo Martinac <im@kth.se>

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50082

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P2: B1, E1, I1, J1, B2, E2, J2. mer info

 • Kursansvarig

  Ivo Martinac <im@kth.se>

 • Lärare

  Genku Kayo <genku@kth.se>

  Ivo Martinac <im@kth.se>

 • Målgrupp

  SFINX

 • Del av program

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

Ha en god förståelse av principerna för helhetligt hållbart byggande, samt aktivt kunna delta vid den multidisciplinära utvecklingen av hållbara byggnader och utvärderingen av dessas prestanda.

Ha en god förståelse av bioklimatisk byggnadsdesign samt utformningen av olika kategorier av högpresterande byggnader (t ex passiv-, nära-noll-, nolleenergi- samt plusenergihus)

Kunna välja och dimensionera byggnadskomponenter samt installationstekniska system för olika typer av högpresterande byggnader i olika klimatzoner

Använda olika verktyg och metoder för att utvärdera byggnaders energieffektivitet och miljöprestanda i olika faser av byggnadens livscykel.

Ha en god förståelse av relevanta regelverk, byggregler och byggråd som rör utvecklingen av hög-presterande byggnader.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar grundläggande principer, metoder/verktyg och processer som har relevans för utformningen, byggandet och driften av helhetligt hållbara byggnader i ett livcykelperspektiv. Byggnaders prestanda och hållbarhet bedöms utifrån dessas resurseffektivitet, miljöprestanda, samt relevanta ekonomiska och sociala/beteenderelaterade aspekter.

Särskilt intresse ägnas åt bioklimatisk byggnadsdesign, förnybar energiteknik, lågexergiteknik/-system, såsom utformningen av passiva, nära-noll-, nollenergi-/nollemissions- och plusenergibyggnader.

Byggnads- och installationstekniska system och tjänster (t ex inomhusklimat) behandlas i ett integrerat systemperspektiv med relevans för enskilda byggnader, men även större urbana komplex.

Aktuella modellerings-/simuleringsverktyg (t ex energimodelleringsprogram och BIM-verktyg) behandlas och används vid utformningen av olika typer av högtpresterande byggnader.

Grundläggande föreläsningar ges av experter från en rad relevanta discipliner (arkitektur, byggnadsfysik, energiteknik, BIM (building information management), miljömanagement. fastighetsekonomi mfl). Studenterna kompletterar dessa grundläggande studier med en fördjupning inom något område av särskilt intresse (projektarbete).

Studiebesök anordnas till olika typer av högpresterande byggnader och stadsdelar.

Behörighet

Kandidatexamen "Samhällsbyggnad" eller motsvarande, till exempel högskoleingenjör med inriktning på husbyggnad; utländska studenters behörighet fastställes fallspecifikt.

Litteratur

Handouts samt aktuell facklitteratur (meddelas vid kursstart).

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

PRO1 - Projektarbete; 4,5 ECTS; betygsskala A-F

TEN1 - Skriftlig tentamen; 3 ECTS; betygsskala A-F

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Kontaktperson

Ivo Martinac, ivo.martinac@byv.kth.se

Examinator

Ivo Martinac <im@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.