AG1116 Retail Planning I 7.5 credits

Handelsplanering I

Kursen ger grundläggande kunskap om samband mellan handel och stadsutveckling.

Offering and execution

Course offering missing for current semester as well as for previous and coming semesters

Course information

Content and learning outcomes

Course contents *

I projektform (grupparbete) behandlas ett stadsområdes alla aspekter. Deltagarna utvecklar ett eget förslag till förändring och utveckling. Som underlag diskuteras trafiksystem, miljö- och bebyggelsekvalitet, kommersiell och kulturell kvalitet, varumärkesaspekter, tillgänglighet, social hållbarhet och lönsamhet. Inventering av stadsområdet görs genom besiktning, intervjuer och andra undersökningar. Fristående intressenter och aktörer, med vitt skilda synsätt, deltar som föreläsare och kritiker.

Föreläsningar och seminarier:

 • Aktuella tendenser och krav - i Sverige och internationellt
 • Utgångspunkter för planering, mål, hinder och lösningar
 • Aktörer - önskemål och konflikter - är en syntes möjlig?
 • Undersökningsmetodiker - trafik, kundbeteenden, upplåtelseformer
 • Utvecklingstendenser - skala och nischning, från kvartersbutik till megacentrum
 • Genomförande och förvaltning
 • Politik och marknad - exempel på samverkansformer
 • Utarbetande av förnyelseprogram, genomförande

Ett stadsområde i stockholmsregionen kommer att väljas ut för genomförande av övningsuppgift. Deltagarna ges möjlighet att, utifrån egna undersökningar och analyser, litteratur, föreläsningar och referensexempel, utarbeta ett konkret förslag till förändring.

Projektresultaten kommer att redovisas offentligt i samarbete med intressenter i övningsområdet.

Intended learning outcomes *

Ge kunskap om aktuella tendenser och villkor för handelns utveckling, med tyngdpunkt på handels relation till stadsutvecklingen i stort - i såväl stadskärnor som i stadens periferi. Utgångspunkten är att handel och upplevelseekonomi som drivkraft kan bidra till en hållbar och konkurrenskraftig utveckling av offentliga miljöer och mötesplatser.

Course Disposition

No information inserted

Literature and preparations

Specific prerequisites *

Grundläggande högskolebehörighet (avslutad gymnasieutbildning el motsv inklusive svenska  och engelska  el motsv).

Recommended prerequisites

No information inserted

Equipment

No information inserted

Literature

Kompendium

Examination and completion

If the course is discontinued, students may request to be examined during the following two academic years.

Grading scale *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • FÄL1 - Project, 3.0 credits, Grading scale: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Examination, 3.0 credits, Grading scale: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Exercise, 1.5 credits, Grading scale: A, B, C, D, E, FX, F

Based on recommendation from KTH’s coordinator for disabilities, the examiner will decide how to adapt an examination for students with documented disability.

The examiner may apply another examination format when re-examining individual students.

Other requirements for final grade *

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hskp), övningsuppgifter (ÖVN1; 1,5 hskp) och fältövning (FÄL1; 3 hskp). Betyg A-E

Opportunity to complete the requirements via supplementary examination

No information inserted

Opportunity to raise an approved grade via renewed examination

No information inserted

Examiner

Göran Cars

Ethical approach *

 • All members of a group are responsible for the group's work.
 • In any assessment, every student shall honestly disclose any help received and sources used.
 • In an oral assessment, every student shall be able to present and answer questions about the entire assignment and solution.

Further information

Course web

Further information about the course can be found on the Course web at the link below. Information on the Course web will later be moved to this site.

Course web AG1116

Offered by

ABE/Urban and Regional Studies

Main field of study *

Technology

Education cycle *

First cycle

Add-on studies

No information inserted

Contact

Jerker Anders Söderlind, jerker@infra.kth.se, Tel. 08-7906760

Supplementary information

Kursen ges både för programstudenter vid KTH och som vidareutbildningskurs.