AH2030 Järnväg signalteknik - systemsäkerhet, tillförlitliga system 7,5 hp

Railway Signalling System - Reliability

Kursen ger insikt om hur konstruktion av säkra system som används i säkerhetskritiska tillämpningar, hur tillförlitlighet kan uppnås, användning av de medel som är tillämpliga, samt hur konstruktioner anpassas till gällande standarder. De flesta exemplen i kursen är hämtade från tillämpningar inom signalsystem för järnväg.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Den studerande skall efter kursen kunna:

 • Förstå tillförlitlighet och säkerhet i  utvecklingsprocessen
 • Beräkna MTBF, tillförlitlighet/tillgänglighet/säkerhet i konstruktioner och system
 • Beskriva/förklara tillämpliga termer, metoder samt krav i systemlivscykeln
 • Härleda nödvändiga formler för tillförlitlighetsanalys

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Definitioner och terminologier
 • Traditionella lösningar och Fail-safe teknik
 • Tillförlitlighetsberäkningar, struktur, MTBF, tillgänglighet
 • Tillämpning av Markovprocessen
 • Olika analysmetoder: farokälleanalys, riskanalys, felträd (FTA), feleffekt (FMECA)
 • Olika konstruktionsmetoder för säkerhet i hård och mjukvara samt transmission samt uppföljning av krav mot tillverkning, installation, drift och underhåll
 • Tillämpliga standards företrädesvis inom järnvägsområdet
 • Orientering om utvecklingsprocess inklusive verifiering och validering och godkännanden inflikat i olika kursmoment

Kursupplägg

Kursen genomförs med tolv dagar med föreläsningar av den grundkunskap som behövs för att förstå ämnesområdet. Detta kompletteras med övningsuppgifter för att ge tillämpningar på ämnet. Kursen går även att följa på distans. Se kursschema för dagar och tider för föreläsningar och tentamen.

Behörighet

Högskolestudier om minst 180 hp samt dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A eller motsvarande.

Särskild behörighet:

AH2029 Järnvägssignalteknik-Signalsystem.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i matematisk statistik och transformteori rekommenderas.

Litteratur

Kurskompendium

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ten1 - Examination, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En obligatorisk skriftlig tentamen motsvarande 7,5 hp med betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Transportplanering

Kontaktperson

Anders Lindahl; anders.lindahl@abe.kth.se

Examinator

Markus Bohlin <markus.bohlin@abe.kth.se>

Påbyggnad

AH202X Examensarbete inom järnväg och tågtrafik

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2008.