AK2032 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (samhällsvetenskap) 4,5 hp

Theory and Methodology of Science (Social Science)

Abstract

The aim of the course is to provide a deeper understanding of the methodological and underlying philosophical issues that arise in science, and inspire to reflection on such issues within the student’s own area of study. After having taken the course the student should have acquired basic knowledge of the foundational issues in the methodology and philosophy of science.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 Period 3 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  61106

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P3: C1, G1, C2, D2, G2. mer info

 • Kursansvarig

  Johan Berg <johan.berg@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter från alla masterprogram och studenter från termin 6 på civilingenjörsprogram.

HT19 Period 1 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  50391

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Planerade moduler

  P1: B1, C1, B2, C2, D2. mer info

  Modulerna C1, C2 och D2 avser föreläsningarna. Moduler B1 och B2 avser seminarier.

 • Kursansvarig

  Johan Berg <johan.berg@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter från alla masterprogram och studenter från termin 6 på civilingenjörsprogram.

VT20 Period 3 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  61166

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Johan Berg <johan.berg@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter från alla masterprogram och studenter från termin 6 på civilingenjörsprogram.

HT18 Period 1 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  50023

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P1: B1, C1, B2, C2, D2. mer info

  Modulerna C1, C2 och D2 avser föreläsningarna. Moduler B1 och B2 avser seminarier.

 • Kursansvarig

  Johan Berg <johan.berg@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter från alla masterprogram och studenter från termin 6 på civilingenjörsprogram.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och på vetenskapsteoretiska och metodologiska problemområden tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp.
 • redogöra för grundläggande teorier om vetenskapernas kunskapsteoretiska och förklaringsmässiga förutsättningar.
 • identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom teknik-, natur-, samhällsvetenskaperna.
 • identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, specifika metodologiska problem i en undersökning, upplägget för ett experiment, användandet av en viss mätmetod, eller användandet av en viss modell.
 • analysera relationen mellan de resultat som uppnåtts i en undersökning och de slutsatser som motiveras av resultaten. 

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Vetenskaplig kunskap
 • Hypotesprövning
 • Orsaker och korrelationer
 • Observationer och mätningar
 • Experiment
 • Modeller
 • Lagar och förklaringar
 • Ekonomins filosofi
 • Vetenskapens utveckling
 • Vetenskapligt skrivande
 • Forskningsetik

Kursupplägg

Föreläsningar och seminarier.

Behörighet

180 hp. Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast vid kursstart. Tidigare har använts:

 • Sven Ove Hansson "The Art of Doing Science" (kompendium).
 • Artiklar som delas ut.

Utrustningskrav

Inga.

Examination

 • SEM1 - Seminarier, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Seminarier (SEM1; 1,5 hp) och skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp).

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

kurser.tamos@abe.kth.se

Examinator

Till Grüne-Yanoff <gryne@kth.se>

Övrig information

Kursansvarig: Johan Berg

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.