AK3006 Seminariedeltagande i filosofi, del 1 7,5 hp

Seminar Participation in Philosophy, Part 1

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  61303

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna konstruktivt kritisera filosofiska forskningsartiklar och föreslå förbättringar.

- ha nöjaktig kunskap om vad som krävs för att en filosofisk artikel ska vara publicerbar i en internationell referentgranskad tidskrift.

-  vara väl orienterad om de olika metoder som används i filosofisk forskning såsom begreppsanalys, precisa definitioner, språklig analys, texttolkning, motexempel, argumentationsanalys och formalisering.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består i aktivt deltagande i avdelningens filosofiseminarier.

Kursupplägg

Seminarier.

Behörighet

Behörighet till doktorandstudier vid KTH.

Litteratur

Distribueras under kursens gång.

Läsmaterial kommer att distribueras under kursens gång. S. O. Hansson, Verktygslära för filosofer (senaste utgåvan) kommer att användas som handbok under kursen.

Examination

 • SEM1 - Seminarium, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Studentens närvaro ska uppgå till minst 75 % av seminarierna under två akademiska år. Studenten ska presentera egna artiklar minst fyra gånger. Dessutom ska studenten vara väl förberedd vid seminarierna, och ska bidra till seminariet med kommentarer av de framlagda artiklarna.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

John Cantwell cantwell@kth.se

Examinator

Tor Sandqvist <tor.sandqvist@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.