AK3012 Kompletterande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik 3,0 hp

Supplementary Course in Theory and Methodology of Science

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (1,5 hp), P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  51541

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kursen ges i alla fyra perioder.

Lärandemål

Denna kurs innehåller mellanskillnaden mellan en TAMOS-kurs om 7,5 hp och en om 4,5 hp. Kursen har fokus på kritisk granskning och analys av vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom studentens egna forskningsområde men också inom andra forskningsområden. 

Kursens huvudsakliga innehåll

Studenten ska skriva och presentera en uppsats om ett vetenskapsteoretiskt eller metodologiskt problem inom studentens eget forskningsområde. Studenten ska också kritiskt granska och diskutera uppsatser skrivna av andra forskarstudenter.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Doktoranden antas ha klarat av en kurs på minst 4,5 hp på avancerad nivå i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Litteratur

Examination

 • SEM1 - Seminarium, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i seminarier och slutförande av uppsatskravet (3hp).

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

kurser.tamos@abe.kth.se

Examinator

Till Grüne-Yanoff <gryne@kth.se>

Övrig information

Kursansvarig: Johan Berg

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.