AK3103 Teori och metod i historisk forskning, del 1 7,5 hp

Theory and Method in History, Part 1

Perspektiv på historievetenskap, historiografi, källor och källkritik, metoder inom historisk forskning, historiska och samhällsvetenskapliga förklaringar.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61524

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Nina Cyrén Wormbs <nina.wormbs@abe.kth.se>

 • Lärare

  Susanna Van Der Watt <lizemarie.vanderwatt@abe.kth.se>

Lärandemål

Att den forskarstuderande efter genomgången kurs skall kunna redogöra för, diskutera, analysera och tillämpa historiografiska praktiker och traditioner – såväl internationella som svenska, olika synsätt på vetenskap i allmänhet och historievetenskap i synnerhet, viktigare teman och problem inom modern historievetenskap, källor och källkritik, de historievetenskapliga metoder som behandlas i kursen, konstruktionen av historiska relativt samhällsvetenskapliga förklaringar liksom att ha reflekterat över kurslitteraturen i anslutning till avhandlingsämnet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Perspektiv på historievetenskap, historiografi, källor och källkritik, metoder inom historisk forskning, historiska och samhällsvetenskapliga förklaringar.

Behörighet

Behörighet till forskarutbildning i teknikhistoria.

Litteratur

Ernst Breisach, On the Future of History: The Postmodernist Challenge and its Aftermath (Chicago, 2003); John Lewis Gaddis, The Landscape of History: How Historians Map the Past (Oxford, 2002); Georg G. Iggers Historiography in the Twentieth Century (1997); Peter Burke, What is Cultural History? (Cambridge, 2004); Miguel A. Cabrera. Postsocial History: An Introduction, eng. övers. (Lanham, Md., 2004); Elizabeth Clark, History, Theory, Text: Historians and the Lingustic Turn (Cambridge, Mass., 2004); Lynn Hunt, ed., The New Cultural History (Berkeley, 1989); Russell Jacoby, "A New Intellectual History?", The American Historical Review 97 (1992), 405-424; Keith Jenkins, ed., The Postmodern History Reader (New York, 1997); Dominick Lacapra, "Intellectual History and Its Ways", The American Historical Review 97 (1992), 425-439; Peter Novick, That Noble Dream: The "Objectivity Question" and the American Historical Profession (Cambridge, 1988) m.m.

Kurslitteratur meddelas inom en månad före kursstart.

Examination

 • UPP1 - Uppsats, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid seminarier och skriftlig examination i form av självständiga essäuppgifter.

Ges av

ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Kontaktperson

Nina Wormbs, nina@kth.se, 08 790 85 83

Examinator

Per Högselius <per.hogselius@abe.kth.se>

Övrig information

Kursen kan ges på engelska vid behov. Kursen är obligatorisk för licentiat- och doktorssexamen i forskarutbildningen i teknikhistoria.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.