AK3112 Individuell läskurs i filosofi 7.5hp C 7,5 hp

Individual Reading Course in Philosophy 7.5hp C

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (4,5 hp), P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  61446

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Kursen syftar till fördjupning i ett individuellt anpassat litteratururval av filosofiska forskningstexter eller klassiska texter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Egen inläsning.

Behörighet

Behörighet för antagning till forskarutbildning i filosofi.

Litteratur

Bestäms av examinator efter samråd med den studerande.

Examination

 • UPP1 - Uppsats, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Uppsats och/eller muntlig examination, enligt beslut av examinator.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Karin Edvardsson Björnberg (karin.bjornberg@abe.kth.se)

Examinator

Karin Edvardsson Björnberg <karin.bjornberg@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.