BB2260 Mikro- och nanotekniker för bioteknik 4,5 hp

Micro- and Nanotechnologies for Biotechnology

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Bioteknik
  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

CBH/Genteknologi

Examinator

Övrig information

Ersätter 3A1520