DD1316 Programmeringsteknik och C 6,0 hp

Programming Techniques and C

En kurs i grundläggande programmeringsteknik och programspråket C.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 prge19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (3,0 hp), P2 (1,0 hp)

  VT20 P3 (2,0 hp)

 • Anmälningskod

  50412

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Marko Petrovic <marko@kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för CELTE1 men sökbar för andra program

 • Del av program

HT18 prge18 för programstuderande

Lärandemål

Övergripande mål: självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att konstruera program på upp till femhundra rader i ett modernt programspråk.

Efter godkänd kurs ska du kunna:

 • följa reglerna i programspråkets syntax,
 • tillämpa och redogöra för regler för god programmeringsstil (såsom användarvänlighet, kommentarer, felhantering, strukturering, flexibilitet),
 • upptäcka och korrigera programmeringsfel,
 • modifiera givna program,
 • överföra data mellan fil och program,
 • identifiera behovet av och använda styrstrukturer (villkorssatser och slingor),
 • dela upp ett större problem i hanterliga delar och konstruera funktioner för dessa,
 • använda de datastrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt välja datastrukturer som passar för det aktuella problemet,
 • använda klasser, samt konstruera egna klasser,
 • granska andras program

för att ha möjlighet att:

 • använda programmering för att lösa problem,
 • tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än programmering,
 • diskutera programutveckling med experter,
 • bedöma kommersiella program.

Kursens huvudsakliga innehåll

Programmering i ett grundläggande och viktigt programspråk som C samt ett modernt programspråk som Python. Datastrukturer och klasser. Problemlösning genom uppdelning i delproblem.

Programstrukturering. Flera mindre programmeringsuppgifter samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på strukturering och specifikation av ingående moduler.

C-programmering, typer, kompilering och make-filer.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling). En grundläggande kurs i matematik, till exempel SF1612/SF1623 (kan läsas parallellt).

Litteratur

Kurslitteratur meddelas senast 4 veckor innan kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationer, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB4 - Laborationer, 1,0, betygsskala: P, F

I denna kursomgång tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Marko Petrovic (marko@kth.se)

Examinator

Marcus Dicander <dicander@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.