DD1322 Tillämpad programmering och datalogi, del 1 6,0 hp

Applied Programming and Computer Science, Part 1

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

En grundläggande kurs i datalogi och programmeringspraktik. Kursen består av de sex första poängen i DD1321 och är avsedd för den som inte har plats med hela DD1321. Det går att komplettera med resten av DD1321 genom trepoängskursen DD1324.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT14.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska du kunna följande:

 • skriva strukturerade program på några sidor i språket Python,
 • använda abstraktion som ett verktyg för att förenkla programmeringen,
 • använda dig av prototypprogrammering i Python,
 • välja lämplig algoritm till ett givet problem,
 • jämföra algoritmer med avseende på tids- och minnesåtgång,
 • beskriva olika algoritmer för sökning och sortering och deras egenskaper,
 • formulera och implementera rekursiva algoritmer,
 • modellera verkliga problem som sökproblem och implementera algoritmer
 • för breddenförstsökning, djupetförstsökning och bästaförstsökning,
 • beskriva grundläggande komprimeringsalgoritmer och i vilka typer av komprimering de används,
 • implementera och använda stackar och köer,
 • implementera insättnings-, genomgångs- och sökoperationer i binära sökträd och allmänna träd samt använda dessa,
 • använda prioritetsköer,
 • identifiera problem där datastrukturerna ovan är användbara

för att du ska:

 • bli bra på att lösa problem med programmering,
 • kunna använda datalogiska metoder i tillämpningsprojekt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Programmering i Python. Programkvalitet. Provning och felsökning. Särfall. Biblioteksrutiner. Abstrakta datatyper, stack, kö, träd. Sökning, sortering, rekursion. Sökträd, problemträd.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

2D1212/DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering

Litteratur

Ingen obligatorisk kurslitteratur

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Laborationer (LAB1; 3 hp)
Tentamen (TEN1; 3 hp)
Slutbetyget i kursen ges av betyg på tentamen samt prestation på labbar.

Ges av

CSC/Datalogi

Kontaktperson

Alexander Baltatzis, tel: 790 6209, e-post: alba@kth.se

Examinator

Alexander Baltatzis <alba@kth.se>

Påbyggnad

DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2 och DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare och DD1332 Objektorienterad programmering.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.